array_diff_ukey

array_diff_ukey - Vypočítá rozdíl polí s dodatečnou kontrolou klíčů, která se provádi pomocí funkci definované uživatelem.

Syntaxe:

array array_diff_ukey ( array array1, array array2 [, array ..., callback key_compare_func] )

Funkce array_diff_ukey() vrací pole, skládající se z hodnot pole array_1, které nejsou v žádnem jiném poli z uvedených jako dalši parametry. Tato funkce je podobná funkci array_diff(), akorat porovnává klíče misto hodnot. Pro porovnání se používa funkce definová uživatelem. Musí vracet celé číslo větší, menší nebo rovné nule, jestli první parametr je větší, menší nebo rovný druhému.

Příklad použíti:

<?php
function key_compare_func($key1$key2)
{
    if (
$key1 == $key2)
        return 
0;
    else if (
$key1 $key2)
        return 
1;
    else
        return -
1;
}

$array1 = array('blue'  => 1'red'  => 2'green'  => 3'purple' => 4);
$array2 = array('green' => 5'blue' => 6'yellow' => 7'cyan'   => 8);

var_dump(array_diff_ukey($array1$array2'key_compare_func'));
?>

Výsledek je následující:

array(2) {

  ["red"]=>

  int(2)

  ["purple"]=>

  int(4)

}
Viz také: