array_filter

array_filter - vyplní pole určitými hodnotami.

Syntaxe:

array array_filter ( array input [, mixed callback] )

Funkce array_filter() vrací pole obsahující hodnoty pole array input ( původní pole ), filtrované podle výsledku callback funkce ( funkce zpětného volání ). V případě, že původní pole je asociativní jeho klíče se uloží.

Příklad použíti:

<?php
function odd($var) {
    return (
$var == 1);
}

function 
even($var) {
    return (
$var == 0);
}

$array1 = array ("a"=>1"b"=>2"c"=>3"d"=>4"e"=>5);
$array2 = array (6789101112);

echo 
"Lichá:\n";
print_r(array_filter($array1"odd"));
echo 
"Sudá:\n";
print_r(array_filter($array2"even"));
?>

Výsledek je následující:

Lichá:
Array
(
  [a] => 1
  [c] => 3
  [e] => 5
)
Sudá:
Array
(
  [0] => 6
  [2] => 8
  [4] => 10
  [6] => 12
)

Poznámka: argumentem kromě názvu funkce může být pole obsahující odkaz na objekt a jméno metody.

Poznámka: uživatele nesmí měnit pole, které se zpracovává callback funkci, např. přidávat nebo odstraňovat prvky pole. V případě, že pole bylo změněno, funkce se může chovat velmi podivně.

Viz také: