array_intersect_assoc

array_intersect_assoc - Vypočítá shodné prvky polí s dodatečnou kontrolou indexů.

Syntaxe:

array array_intersect_assoc ( array array_1, array array_2 [, array ...] )

Funkce array_intersect_assoc() vrací pole, skládající se z hodnot pole array_1, které jsou ve všech jiných polich uvedených jako dalši parametry. Všiměte si, že klíče nového pole jsou odlíšne od klíčů , které vrací funkce array_intersect().

Příklad použíti:

<?php
$array1 = array("a" => "green""b" => "brown""c" => "blue""red");
$array2 = array("a" => "green""yellow""red");
$result_array array_intersect_assoc($array1$array2);
?>

Výsledek je následující:

Array

(

    [a] => green

)

Z výstupu vidíme, že jenom dvojice "a" => "green" je v obou polich a proto se zobrazuje ve výsledku, red je není ve výstupu funkce, protože v prvním poli má klíč 0 a ve druhém poli red odpovídá klíč 1.

Hodnoty key => value jsou stejné jenom, když (string) $elem1 === (string) $elem2, tzn. jsou identické.

Viz také: