array_intersect_key

array_intersect_key - Vypočítá shodné prvky polí s dodatečnou kontrolou klíčů.

Syntaxe:

array array_intersect_key ( array array1, array array2 [, array ...] )

Funkce array_intersect_key() vrací pole, skládající se z hodnot pole array_1, odfiltrovaných podle klíčů, které jsou ve všech jiných polích uvedených jako dalši parametry.

Příklad použíti:

<?php
$array1 = array('blue'  => 1'red'  => 2'green'  => 3'purple' => 4);
$array2 = array('green' => 5'blue' => 6'yellow' => 7'cyan'   => 8);

var_dump(array_intersect_key($array1$array2));
?>

Výsledek je následující:

array(2) {

  ["blue"]=>

  int(1)

  ["green"]=>

  int(3)

}

Vidíme, že jenom klíče blue a green jsou v obou polích. Taktéž se podívejte na to, že hodnoty odpovidající klíčům blue a green jsou rozdílné v původních polích, to právě proto, že se porovnávají jenom klíče.

Hodnoty key => value jsou stejné jenom, když (string) $elem1 === (string) $elem2, tzn. jsou identické.

Viz také: