array_intersect_uassoc

array_intersect_uassoc - Vypočítá shodné prvky polí s dodatečnou kontrolou indexů, která se provádi pomocí funkci definované uživatelem.

Syntaxe:

array array_intersect_uassoc ( array array1, array array2 [, array ..., callback key_compare_func] )

Funkce array_intersect_uassoc() vrací pole, skládající se z hodnot pole array_1, které jsou ve všech jiných polích uvedených jako dalši parametry. Tato funkce je podobná funkci array_intersect(), akorat pro porovnání použivá klíče. Pro porovnání se používa funkce definová uživatelem. Musí vracet celé číslo větší, menší nebo rovné nule, jestli první parametr je větší, menší nebo rovný druhému.

Příklad použíti:

<?php
$array1 = array("a" => "green""b" => "brown""c" => "blue""red");
$array2 = array("a" => "GREEN""B" => "brown""yellow""red");

print_r(array_intersect_uassoc($array1$array2"strcasecmp"));
?>

Výsledek je následující:

Array

(

    [b] => brown

)

Hodnoty key => value jsou stejné jenom, když (string) $elem1 === (string) $elem2, tzn. jsou identické.

Viz také: