array_keys

array_keys - vybere všechny klíče pole.

Syntaxe:

array array_keys ( array $input [, mixed $search_value = NULL [, bool $strict = false ]] )

Funkce array_keys() vrací číselné a řetězcové klíče pole array $input ( vstupního pole ). V případě, že specifikujete parametr mixed $search_value, funkce vratí jenom klíče odpovídající zadaným kritériím. Jinak vratí všechny klíče vstupního pole.

Příklad použíti:

<?php
$array = array(=> 100"color" => "red");
print_r(array_keys($array));

$array = array("blue""red""green""blue""blue");
print_r(array_keys($array"blue"));

$array = array("color" => array("blue""red""green"),
               
"size"  => array("small""medium""large"));
print_r(array_keys($array));
?>

Výsledek je následující:

Array
(
  [0] => 0
  [1] => color
)
Array
(
  [0] => 0
  [1] => 3
  [2] => 4
)
Array
(
  [0] => color
  [1] => size
)
Viz také: