var_dump

var_dump - vyvedé do okna prohlížeče dump informaci o proměnné.

<?php
//Syntaxe
void var_dump mixed expression [, mixed expression [, ...]])
?>
Tato funkce vráci strukturovanou informaci o jednom nebo více výrazech, včetně typu a významu. Řetězce se zpracovávají rekurzivně. Příklad:
<?php
$a = array (1, 2, array ("a", "b", "c")); 
var_dump($a); 
?>
Viz také: