array_map

array_map - použíje funkci zpětného volání pro všechny prvky určeného pole.

Syntaxe:

array array_map ( callable $callback , array $arr1 [, array $... ] )

Funkce array_map() vrací pole, obsahující všechny prvky array $arr1 po jejich zpracování callback funkci. Počet parametrů předáných funkci zpětného volání se musí shodovat s počtem polí předáných funkci array_map().

Příklad použíti:

<?php
function cube($n)
{
    return(
$n $n $n);
}

$a = array(12345);
$b array_map("cube"$a);
print_r($b);
?>

Výsledek je následující:

Array

(

    [0] => 1

    [1] => 8

    [2] => 27

    [3] => 64

    [4] => 125

)
Viz také: