array_merge_recursive

array_merge_recursive - sloučí dva nebo více polí rekurzivně.

Syntaxe:

array array_merge_recursive ( array $array1 [, array $... ] )

Funkce array_merge_recursive() slučuje prvky dvou nebo více polí a to tak, že prvky jednoho pole se připojí na konec k hodnotam předchozího. Výsledkem je nové pole. V případě, že vstupní polí mají stejné řetězcové klíče, pak jejich hodnoty se rekurzivně spojí do jednoho pole a to tak, že jestli jedna z hodnot je pole, funkce tuto hodnotu sloučí s odpovídající hodnotou v jiném poli. Avšak, jestli polí mají stejné číselné klíče, hodnota uvedená jako poslední nenahradí původní hodnotu, ale bude s ní sloučena.

Příklad použíti:

<?php
$ar1 = array("color" => array("favorite" => "red"), 5);
$ar2 = array(10"color" => array("favorite" => "green""blue"));
$result array_merge_recursive($ar1$ar2);
print_r($result);
?>

Výsledek je následující:

Array
(
  [color] => Array
    (
      [favorite] => Array
        (
          [0] => red
          [1] => green
        )

      [0] => blue
    )

  [0] => 5
  [1] => 10
)
Viz také: