array_pad

array_pad - zvětší velikost pole na určenou hodnotu.

Syntaxe:

array array_pad ( array $input , int $pad_size , mixed $pad_value )

Funkce array_pad() vrací kopií pole array $input zvětšeného na množství prvků zadaných parametrem $pad_size a s hodnotou $pad_value. Pokud je parametr $pad_size větší než nula, pak se pole doplní zprava, když je záporný tak zleva. Pokud je absolutní hodnota parametru $pad_size menší nebo rovná délce vstupního pole, pak se nic nebude dít. Najednou se dá přidat 1048576 prvků.

Příklad použíti:

<?php
$input = array(12109);

$result array_pad($input50);
// výsledek je: array(12, 10, 9, 0, 0)

$result array_pad($input, -7, -1);
// výsledek je: array(-1, -1, -1, -1, 12, 10, 9)

$result array_pad($input2"noop");
// operace se nezdařila
?>

Viz také: