array_pop

array_pop - získá a vratí poslední hodnotu vstupního pole.

Syntaxe:

mixed array_pop ( array &$array )

Funkce array_pop() získá a vratí poslední hodnotu vstupního pole array, tím pádem velikost vstupního pole se zmenší o jeden prvek. Pokud je vstupní pole prázdné a nebo není pole, funkce vrátí NULL.

Příklad použíti:

<?php
$stack = array("orange""banana""apple""raspberry");
$fruit array_pop($stack);
print_r($stack);
?>

Výsledek je následující:

Array
(
    [0] => orange
    [1] => banana
    [2] => apple
) 

Raspberry bude přiřazena proměnné $fruit.

Viz také: