array_product

array_product - vypočítá součin prvků pole.

Syntaxe:

number array_product ( array $array )

Funkce array_product() vrací součin prvků pole jako celé číslo nebo číslo s plovoucí čárkou.

Příklad použíti:

<?php
$a = array(2468);
echo 
"product(a) = " array_product($a) . "\n";
echo 
"product(array()) = " array_product(array()) . "\n";
?>

Výsledek je následující:

product(a) = 384
product(array()) = 1

Viz také: