array_push

array_push - přidává jeden nebo několik prvků na konci pole.

Syntaxe:

int array_push ( array &$array , mixed $var [, mixed $... ] )

Funkce array_push() použivá pole array jako stack a přidává předaná data na konec pole array. Délka array se zvětšuje o počet předaných hodnot. Má stejný účinek jako výraz:

<?php
$array[] = $var;
?>
opakovaně pro každé $var.

Příklad použíti:

<?php
$stack = array("orange""banana");
array_push($stack"apple""raspberry");
print_r($stack);
?>

Výsledek je následující:

Array
(
    [0] => orange
    [1] => banana
    [2] => apple
    [3] => raspberry
)

Poznámka: Pokud chcete přidat jenom jeden prvek namísto funkce array_push(), použíjte konstrukci $array[] = , protože nepotřebujete volát funkci.

Viz také: