array_rand

array_rand - vyberé náhodně jeden čí více prvků z pole.

Syntaxe:

mixed array_rand ( array $input [, int $num_req = 1 ] )

Funkce array_rand() vyberé náhodně jeden či více prvků z pole. Vstupním parametrem je pole array s doplňujícím argumentem $num_req, který určuje množství vybíraných hodnot, pokud nebude definovat tak je 1. V případě, že vybírate jenom jednu hodnotu funkce array_rand() vrátí klíč odpovídající dané hodnotě. V opačném případě, vrátí pole klíčů odpovídajících náhodným hodnotam.

Příklad použíti:

<?php
$input = array("Neo""Morpheus""Trinity""Cypher""Tank");
$rand_keys array_rand($input2);
echo 
$input[$rand_keys[0]] . "\n";
echo 
$input[$rand_keys[1]] . "\n";
?>

Výsledek je například:

Morpheus Tank

Viz také: