array_reduce

array_reduce - iterativně zmenšuje pole do jedné hodnoty použitím callback funkce.

Syntaxe:

mixed array_reduce ( array $input , callable $function [, mixed $initial = NULL ] )

Funkce array_reduce() iterativně použije funkci function k prvkům vstupního pole array a zmenšuje pole do jedné hodnoty. Pokud je zadán volitelní parametr $initial, bude použit na začátku procesu, a nebo jako konečný výsledek, poked pole je prázdné.

Příklad použíti:

<?php
function rsum($v$w)
{
    
$v += $w;
    return 
$v;
}

function 
rmul($v$w)
{
    
$v *= $w;
    return 
$v;
}

$a = array(12345);
$x = array();
$b array_reduce($a"rsum");
$c array_reduce($a"rmul"10);
$d array_reduce($x"rsum""No data to reduce");
?>

Výsledek je následující:

$b = 15;

$c = 1200 // (10*1*2*3*4*5)

$d = "No data to reduce";

Viz také: