array_replace

array_replace - nahradí prvky prvního pole prvkami jiných předaných polí.

Syntaxe:

array array_replace ( array $array , array $array1 [, array $... ] )

Funkce array_replace() nahrazuje prvky prvního pole array odpovídajícími podle klíčů hodnotami následujících polí. V případě, že klíč z prvního pole je ve druhém, hodnota tohoto klíče bude nahrazena hodnotou z druhého pole. V případě, že klíč je ve druhém poli, ale chybí v prvním, bude vytvořen v prvním poli. V případě, že klíč je jenom v prvním poli, zůstane tak jak je. V případě, že je předáno více polí, budou zpracovávány v pořadí - následující přepisují předchozí hodnoty.

Funkce array_replace() není rekurzivní, tzn. hodnoty prvního pole budou nahrazený bez ohledu na typ hodnot druhého pole, i kdyby to bylo vnořené pole.

Vrací pole nebo NULL v případě chyby.

Příklad použíti:

<?php
$base = array("orange""banana""apple""raspberry");
$replacements = array(=> "pineapple"=> "cherry");
$replacements2 = array(=> "grape");

$basket array_replace($base$replacements$replacements2);
print_r($basket);
?>

Výsledek je následující:

Array
(
    [0] => grape
    [1] => banana
    [2] => apple
    [3] => raspberry
    [4] => cherry
)

Viz také: