array_reverse

array_reverse - vrací pole s prvky v opačném pořadí.

Syntaxe:

array array_reverse ( array $array [, bool $preserve_keys = false ] )

Funkce array_reverse() vrací nové pole, ve kterém pořadí prvků je opačné. Zachová klíče, pokud parametr preserve_keys je roven TRUE.

Příklad použíti:

<?php
$input  = array("php"4.0, array("green""red"));
$result array_reverse($input);
$result_keyed array_reverse($inputtrue);
?>

Výsledek je následující:

Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => green
      [1] => red
    )

  [1] => 4
  [2] => php
)
Array
(
  [2] => Array
    (
      [0] => green
      [1] => red
    )

  [1] => 4
  [0] => php
)

Viz také: