array_search

array_search - vyhledává konkretní hodnotu v poli a vrací odpovídající klíč.

Syntaxe:

mixed array_search ( mixed $needle , array $haystack [, bool $strict = false ] )

Funkce array_search() vyhledává v $haystack hodnotu $needle a vrací odpovídající klíč v případě, že ta hodnota je v poli, jinak vrátí FALSE.

Poznámka: Pokud je $needle řetězec, při porovnání malá a velká písmena není totéž.

Jestli prvek $needle je v poli $haystack víc než jednou, tak se vrátí jenom první odpovídající klíč. Abyste dostali všechny klíče použijte funkci array_keys() s parametrem search_value.

Příklad použíti:

<?php
$array = array(=> 'blue'=> 'red'=> 'green'=> 'red');

$key array_search('green'$array); // $key = 2;
$key array_search('red'$array);   // $key = 1;
?>

Viz také: