array_shift

array_shift - vybírá první prvek pole.

Syntaxe:

mixed array_shift ( array &$array )

Funkce array_shift() vybírá první prvek pole array a vrací ho, tím pádem snížuje velikost pole na jeden prvek. Všechny číselné klíče budou změněný a číslování začné v 0, ale řetězcové klíče se zachovají.

Pokud pole array je prázdné a nebo není pole, funkce vrátí NULL.

Příklad použíti:

<?php
$stack = array("orange""banana""apple""raspberry");
$fruit array_shift($stack);
print_r($stack);
?>

Výsledek je následující:

Array
(
    [0] => banana
    [1] => apple
    [2] => raspberry
)

hodnota orange bude přiřazená proměnné $fruit.

Viz také: