array_slice

array_slice - ořízné pole a vypíše jeho kousek.

Syntaxe:

array array_slice ( array $array , int $offset [, int $length = NULL [, bool $preserve_keys = false ]] )

Funkce array_slice() vrátí posloupnost prvků z pole array definovanou parametry $offset a $length.

Pokud je parametr $offset kladný, posloupnost začné posunutá o parametr $offset ze začátku pole. Pokud je záporný posloupnost začné posunutá o parametr $offset od konce pole.

Pokud je do této funkce předán kladný parametr $length, posloupnost bude obsahovat $length prvků. Pokud je do této funkce předán záporný parametr $length, posloupnost bude obsahovat všechny prvky původního pole, začínající pozici $offset a končicí pozici menší na $length prvků od konce pole. Pokud tento parametr nezadáte, posloupnost bude obsahovat všechny prvky původního pole, začínající pozici $offset.

Poznámka: array_slice() resetuje číselné indexy pole. Můžeme to změnít nastavením preserve_keys na TRUE

Příklad použíti:

<?php
$input = array("a""b""c""d""e");

$output array_slice($input2);      // returns "c", "d", and "e"
$output array_slice($input, -21);  // returns "d"
$output array_slice($input03);   // returns "a", "b", and "c"

// note the differences in the array keys
print_r(array_slice($input2, -1));
print_r(array_slice($input2, -1true));
?>

Výsledek je následující:

Array
(
    [0] => c
    [1] => d
)
Array
(
    [2] => c
    [3] => d
)

Viz také: