array_splice

array_splice - odstraní posloupnost prvků pole a nahradí ji jinou posloupnosti.

Syntaxe:

array array_splice ( array &$input , int $offset [, int $length = 0 [, mixed $replacement ]] )

Funkce array_splice() odstraňuje length prvků, nacházejících se ve vzdálenosti offset od začátku pole array a nahrazuje je prvkami z pole replacement, pokud je předán jako parametr. Vrací pole vybraných prvků.

Pokud parametr length vynechán, budou odstraněny všechny prvky začínající pozici offset až do konce pole. Pokud je parametr length kladný, bude odstraněno length prvků. Pokud je parametr length záporný, budou odstraněny prvky původního pole začínající s pozice offset a končicí pozici menší o length prvků od konce pole.

Poznámka: pokud potřebujete odstranit všechny prvky pole, začínající pozici offset když je zároveň zadán parametr replacement, použijte zápis count($input) jako parametr length.

Pokud je pole replacement předáno jako argument, pak odstraněné prvky budou nahrazený prvkami tohoto pole. Pokud jsou parametry length a offset takové, že z původního pole nebude nic smazáno, pak prvky pole replacement budou vložený na pozici offset. Klíče pole replacement se neukládájí.

Poznámka: poked potřebujete vložit jenom jeden prvek do pole, není třeba jej umísťovat do volání funkce array(), za předpokladu, že tento prvek není pole.

Příklad použíti 1:

<?php
$input = array("red""green""blue""yellow");
array_splice($input2);
// $input is now array("red", "green")

$input = array("red""green""blue""yellow");
array_splice($input1, -1);
// $input is now array("red", "yellow")

$input = array("red""green""blue""yellow");
array_splice($input1count($input), "orange");
// $input is now array("red", "orange")

$input = array("red""green""blue""yellow");
array_splice($input, -11, array("black""maroon"));
// $input is now array("red", "green",
//          "blue", "black", "maroon")

$input = array("red""green""blue""yellow");
array_splice($input30"purple");
// $input is now array("red", "green",
//          "blue", "purple", "yellow");
?>

Viz také: