array_udiff_assoc

array_udiff_assoc - vypočítává rozdíl polí s dodatečnou kontrolou indexů, pro porovnání hodnot použivá callback funkci.

Syntaxe:

array array_udiff_assoc ( array $array1 , array $array2 [, array $ ... ], callable $data_compare_func )

Funkce array_udiff_assoc() vrací pole array obsahující všechny hodnoty parametru array1, chybějící v následujících argumentech. Všiměte si, že pro porovnání použivá klíče na rozdíl od funkci array_diff() a array_udiff(). Pro porovnání hodnot polí se použivá uživatelská funkce zpětného volání ( callback ). Tímto se funkce array_udiff_assoc liší od chování funkce array_diff_assoc(), která použivá zabudovanou funkci pro porovnání hodnot.

Příklad použíti:

<?php
class cr {
    private 
$priv_member;
    function 
cr($val)
    {
        
$this->priv_member $val;
    }

    static function 
comp_func_cr($a$b)
    {
        if (
$a->priv_member === $b->priv_member) return 0;
        return (
$a->priv_member $b->priv_member)? 1:-1;
    }
}

$a = array("0.1" => new cr(9), "0.5" => new cr(12), => new cr(23), 1=> new cr(4), => new cr(-15),);
$b = array("0.2" => new cr(9), "0.5" => new cr(22), => new cr(3), 1=> new cr(4), => new cr(-15),);

$result array_udiff_assoc($a$b, array("cr""comp_func_cr"));
print_r($result);
?>

Výsledek je následující:

Array
(
  [0.1] => cr Object
    (
      [priv_member:private] => 9
    )

  [0.5] => cr Object
    (
      [priv_member:private] => 12
    )

  [0] => cr Object
    (
      [priv_member:private] => 23
    )
)

Viz také: