array_udiff_uassoc

array_udiff_uassoc - vypočítává rozdíl polí s dodatečnou kontrolou indexů, pro porovnání hodnot a indexů použivá callback funkci.

Syntaxe:

array array_udiff_uassoc ( array $array1 , array $array2 [, array $ ... ], callable $data_compare_func , callable $key_compare_func )

Funkce array_udiff_uassoc() vrací pole array obsahující všechny hodnoty parametru array1, chybějící v následujících argumentech. Všiměte si, že pro porovnání použivá klíče na rozdíl od funkci array_diff() a array_udiff().

Pro porovnání hodnot pole se použivá uživatelem definováná funkce zpětného volání: data_compare_func. Tímto se funkce array_udiff_uassoc liší od chování funkce array_diff_assoc(), která použivá zabudovanou funkci pro porovnání hodnot.

Pro porovnání klíčů se taktéž použivá uživatelem definováná funkce zpětného volání: key_compare_func. Tímto se funkce array_udiff_uassoc liší od chování funkce array_udiff_assoc(), která použivá zabudovanou funkci pro porovnání klíčů.

Příklad použíti:

<?php
class cr {
    private 
$priv_member;
    function 
cr($val)
    {
        
$this->priv_member $val;
    }

    static function 
comp_func_cr($a$b)
    {
        if (
$a->priv_member === $b->priv_member) return 0;
        return (
$a->priv_member $b->priv_member)? 1:-1;
    }

    static function 
comp_func_key($a$b)
    {
        if (
$a === $b) return 0;
        return (
$a $b)? 1:-1;
    }
}
$a = array("0.1" => new cr(9), "0.5" => new cr(12), => new cr(23), 1=> new cr(4), => new cr(-15),);
$b = array("0.2" => new cr(9), "0.5" => new cr(22), => new cr(3), 1=> new cr(4), => new cr(-15),);

$result array_udiff_uassoc($a$b, array("cr""comp_func_cr"), array("cr""comp_func_key"));
print_r($result);
?>

Výsledek je následující:

Array
(
  [0.1] => cr Object
    (
      [priv_member:private] => 9
    )

  [0.5] => cr Object
    (
      [priv_member:private] => 12
    )

  [0] => cr Object
    (
      [priv_member:private] => 23
    )
)

Viz také: