trim

trim - Odstraňuje mezery na konci a na začátku řádku. Syntaxe:

<?php
string trim (string str [, string charlist])
?>

Tato funkce vráci řádek str bez mezer na začátku a na konci řádku. Když není udán druhý parametr , tak trim() odstraní symboly:

„ ”, „\\t”, „\\n”, „\\r”, „\\0”, „\\x0B”.

Můžeme taky zadát symboly, které chceme odstranit pomocí argumentu charlist. Pomocí .. se zadáva rozsah symbolů.
Například:

<?php
$text "\t\tNějaký text ...  "
$vysledek trim($text); 
// $vysledek = "Nějaký text ..." 
$vysledek trim($text" \t."); 
// $vysledek = "Nějaký text" 
?>

Viz také: