array_udiff

array_udiff - vypočítává rozdíl polí, pro porovnání hodnot a indexů použivá callback funkci.

Syntaxe:

array array_udiff ( array $array1 , array $array2 [, array $ ... ], callable $data_compare_func )

Funkce array_udiff() vrací pole array obsahující všechny hodnoty parametru array1, chybějící v následujících argumentech. Všimněte si, že klíče se zachovávájí. Pro porovnání hodnot se použivá funkce zpětného volání: data_compare_func. Funkce musí vrátít celé číslo menší, rovné nebo větší nuly, pokud je první parametr menší, rovný nebo větší než druhý.

Všimněte si, rozdílu s funkci array_diff(), která použivá zabudovanou funkci pro porovnání hodnot pole.

Příklad použíti:

<?php
class cr {
    private 
$priv_member;
    function 
cr($val)
    {
        
$this->priv_member $val;
    }

    static function 
comp_func_cr($a$b)
    {
        if (
$a->priv_member === $b->priv_member) return 0;
        return (
$a->priv_member $b->priv_member)? 1:-1;
    }
}
$a = array("0.1" => new cr(9), "0.5" => new cr(12), => new cr(23), 1=> new cr(4), => new cr(-15),);
$b = array("0.2" => new cr(9), "0.5" => new cr(22), => new cr(3), 1=> new cr(4), => new cr(-15),);

$result array_udiff($a$b, array("cr""comp_func_cr"));
print_r($result);
?>

Výsledek je následující:

Array
(
  [0.5] => cr Object
    (
      [priv_member:private] => 12
    )

  [0] => cr Object
    (
      [priv_member:private] => 23
    )

)

Poznámka: Všimněte si, že tato funkce zpracovává jenom jednu dimenzi vícerozměrného pole. Samozřejmě můžete zpracovávát víc než jednu dimenzi array_udiff($array1[0], $array2[0], "data_compare_func");.

Viz také: