array_uintersect_uassoc

array_uintersect_uassoc - Vypočítá shodné prvky polí s dodatečnou kontrolou indexů, pro porovnání hodnot a indexů použivá callback funkci.

Syntaxe:

array array_uintersect_uassoc ( array $array1 , array $array2 [, array $ ... ], callable $data_compare_func , callable $key_compare_func )

Funkce array_uintersect_uassoc() vrací pole array obsahující všechny hodnoty parametru array1, které se vyskytují v následujících argumentech. Všimněte si, že pro porovnání se použivají klíče na rozdíl od array_uintersect().

Hodnoty se porovnávájí pomocí funkce zpětného volání: data_compare_func.

Klíče se porovnávájí pomocí funkce zpětného volání: key_compare_func.

Příklad použíti:

<?php
$array1 = array("a" => "green""b" => "brown""c" => "blue""red");
$array2 = array("a" => "GREEN""B" => "brown""yellow""red");

print_r(array_uintersect_uassoc($array1$array2"strcasecmp""strcasecmp"));
?>

Výsledek je následující:

Array
(
    [a] => green
    [b] => brown
)

Viz také: