array_uintersect

array_uintersect - Vypočítá shodné prvky polí, pro porovnání hodnot použivá callback funkci.

Syntaxe:

array array_uintersect ( array $array1 , array $array2 [, array $ ... ], callable $data_compare_func )

Funkce array_uintersect() vrací pole array obsahující všechny hodnoty parametru array1, které se vyskytují v následujících argumentech. Hodnoty se porovnávájí pomocí funkce zpětného volání: data_compare_func.

Příklad použíti:

<?php
$array1 = array("a" => "green""b" => "brown""c" => "blue""red");
$array2 = array("a" => "GREEN""B" => "brown""yellow""red");

print_r(array_uintersect($array1$array2"strcasecmp"));
?>

Výsledek je následující:

Array
(
    [a] => green
    [b] => brown
    [0] => red
)

Funkce musí vrátít celé číslo menší, rovné nebo větší nuly, pokud je první parametr menší, rovný nebo větší než druhý.

Viz také: