array_unshift

array_unshift - přidá jeden nebo více prvků na začátek pole.

Syntaxe:

int array_unshift ( array &$array , mixed $var [, mixed $... ] )

Funkce array_unshift() přidává předané jako argumenty prvky na začátek pole. Všimněte si, že seznam položek se přidává v celku, pořadí prvků se zachovává. Všechny číselné klíče budou změněný a číslování začné v nule, ale řetězcové klíče se zachovají.

Příklad použíti:

<?php
$queue = array("orange""banana");
array_unshift($queue"apple""raspberry");
print_r($queue);
?>

Výsledek je následující:

Array
(
    [0] => apple
    [1] => raspberry
    [2] => orange
    [3] => banana
)

Viz také: