array_values

array_values - vyberé všechny hodnoty pole.

Syntaxe:

array array_values ( array $input )

Funkce array_values() vrátí všechny hodnoty ze vstupního pole array a přidá číselné indexy.

Příklad použíti:

<?php
$array = array("size" => "XL""color" => "gold");
print_r(array_values($array));
?>

Výsledek je následující:

Array
(
    [0] => XL
    [1] => gold
)

Viz také: