array_walk_recursive

array_walk_recursive - rekurzivně aplikovat uživatelskou funkci na každý prvek pole.

Syntaxe:

bool array_walk_recursive ( array &$input , callable $funcname [, mixed $userdata = NULL ] )

Funkce array_walk_recursive() aplikuje uživatelskou funkci funcname na každý prvek pole input. Tato funkce zpracovává každý prvek vícerozměrného pole. Obvykle funkce funcname má dva parametry. Hodnotu pole array jako první a klíč/index jako druhý. Pokud je zadán dodatečný parametr userdata, bude předán jako třetí parametr funkce zpětného volání funcname.

Vráci TRUE v případě úspěchu a FALSE v případě neúspěchu.

Poznámka: Když potřebujete, aby funkce funcname změnila hodnoty v poli, definujte první parametr funcname jako odkaz. Pak všechny změny budou aplikovány na prvky pole.

Příklad použíti:

<?php
$sweet = array('a' => 'apple''b' => 'banana');
$fruits = array('sweet' => $sweet'sour' => 'lemon');

function 
test_print($item$key)
{
    echo 
"$key holds $item\n";
}

array_walk_recursive($fruits'test_print');
?>

Výsledek je následující:

a holds apple
b holds banana
sour holds lemon

Viz také: