array_walk

array_walk - aplikuje uživatelskou funkci na každý prvek pole.

Syntaxe:

bool array_walk ( array &$array , callable $funcname [, mixed $userdata = NULL ] )

Funkce array_walk() aplikuje uživatelskou funkci funcname na každý prvek pole array. Obvykle funkce funcname má dva parametry. Hodnotu pole array jako první a klíč/index jako druhý. Pokud je zadán dodatečný parametr userdata, bude předán jako třetí parametr funkce zpětného volání funcname.

Vráci TRUE v případě úspěchu a FALSE v případě neúspěchu.

Poznámka: Když potřebujete, aby funkce funcname změnila hodnoty v poli, definujte první parametr funcname jako odkaz. Pak všechny změny budou aplikovány na prvky pole.

array_walk() nemění vnitřní ukazatel pole array. Funkce array_walk() obejít všechny prvky pole bez ohledu na ukazatele polohy. Pro vynulování ukazatele použijte funkci reset.

Příklad použíti:

<?php
$fruits = array("d" => "lemon""a" => "orange""b" => "banana""c" => "apple");

function 
test_alter(&$item1$key$prefix)
{
    
$item1 "$prefix$item1";
}

function 
test_print($item2$key)
{
    echo 
"$key$item2<br />\n";
}

echo 
"Before ...:\n";
array_walk($fruits'test_print');

array_walk($fruits'test_alter''fruit');
echo 
"... and after:\n";

array_walk($fruits'test_print');
?>

Výsledek je následující:

Before ...:
d. lemon
a. orange
b. banana
c. apple
... and after:
d. fruit: lemon
a. fruit: orange
b. fruit: banana
c. fruit: apple

Viz také: