arsort

arsort - třídí pole v opačném pořadí a zachovává klíče.

Syntaxe:

bool arsort ( array &$array [, int $sort_flags = SORT_REGULAR ] )

Funkce arsort třídí pole v opačném pořadí a to tak, že zachovává poměr klíč/hodnota. Tato funkce je užitečné zejména, když třídíte asociativní pole, kde je důležité zachovat poměr klíč/hodnota.

Vráci TRUE v případě úspěchu a FALSE v případě neúspěchu.

Příklad použíti:

<?php
$fruits = array("d" => "lemon""a" => "orange""b" => "banana""c" => "apple");
arsort($fruits);
foreach (
$fruits as $key => $val) {
    echo 
"$key = $val\n";
}
?>

Výsledek je následující:

a = orange
d = lemon
b = banana
c = apple

Názvy ovoce byly seřazeny v opačném pořadí a poměr klíč/hodnota byl zachován.

Poznámka: můžete změnit chování funkce použitím dodatečného parametru sort_flags.

Viz také: