htmlspecialchars

htmlspecialchars - Transformuje speciální symboly do HTML jádra. Syntaxe:

<?php
string htmlspecialchars string string [, int quote_style [, string charset]])
?>

V HTML některé symboly maji speciální význam a pro uchování jejích významu je třeba tyto symboly transformovat do HTML podstaty. Tato funkce je užitečná pro zobrazení dat, uvédených uživatelem, které mohou obsahovat nežádoucí HTML tégy, např. fórumě nebo v komentářich. Nepovinný druhý argument quote_style určuje, jak se budou zpracovávát dvojité uvozovky a apostrofy.Ve výchozím nastavení, ENT_COMPAT, transformuje dvojite uvozovky, apostrofy se zachovávájí. V režimu ENT_QUOTES se transformují jak dvojite uvozovky tak i apostrofy a v režimu ENT_NOQUOTES zůstávají bez změny. Příklad:

<?php
$new htmlspecialchars("<a href='test'>Test</a>"ENT_QUOTES); 
echo 
$new// <a href=&#039;test&#039;>Test</a> 
?>
A nepovinný třeti argument charset zjišťuje kódování, které je používano při transformaci. Ve výchozím nastavení se používa ISO-8859-1.

Viz také: