compact

compact - vytvoření nového pole, obsahujícího proměnné a jejich hodnoty.

Syntaxe:

array compact ( mixed $varname [, mixed $... ] )

Funkce compact() u každého parametrů hledá existuje-li proměnná se stejným názvem v aktuální tabulce symbolů a přidává je do výsledného pole prvků, klíč kterého obsahuje název proměnné a hodnotu odpovídající tomuto klíči. Stručně řečeno, funkce compact() je opakem funkci extract(). Vrací výsledné pole se všemi proměnnými.

compact() vezme proměnný počet parametrů, jakýkoli parametr může být buď řetězec, obsahující název proměnné a nebo pole názvů proměnných. Pole může obsahovat vnořená pole názvů proměnných. compact() zpracovává je rekurzivně.

Pokud proměnná s názvem odpovídajícím předánemu řetězci neexistuje, pak takový řetězec bude ignorován.

Příklad použíti:

<?php
$city  "San Francisco";
$state "CA";
$event "SIGGRAPH";

$location_vars = array("city""state");

$result compact("event""nothing_here"$location_vars);
print_r($result);
?>

Výsledek je následující:

Array
(
    [event] => SIGGRAPH
    [city] => San Francisco
    [state] => CA
)

Viz také: