each

each - vrací aktuální dvojici klíč/hodnota z pole a posune její ukazatel.

Syntaxe:

array each ( array &$array )

Funkce each() vrací aktuální dvojici klíč/hodnota z pole array a posune její ukazatel. Tato dvojice je vrácena jako pole ze čtyř prvků s klíčema: 0, 1, key a value. Prvky 0 a key obsahují klíč prvku pole a prvky 1 a value obsahující jeho hodnotu.

Po vykonání funkce each(), ukazatel pole se posouvá k následujícímu prvku, dokud se nedostane na konec pole. Můžete použit funkci reset() pro opakovaný průchod polem pomocí each().

Pokud vnitřní ukazatel pole ukazuje na konec array, each() vrací FALSE.

Příklad použíti č.1:

<?php
$foo = array("bob""fred""jussi""jouni""egon""marliese");
$bar each($foo);
print_r($bar);
?>

Výsledek je následující:

Array
(
  [1] => bob
  [value] => bob
  [0] => 0
  [key] => 0
)

Příklad použíti č.2:

<?php
$foo = array("Robert" => "Bob""Seppo" => "Sepi");
$bar each($foo);
print_r($bar);
?>

Výsledek je následující:

Array
(
  [1] => Bob
  [value] => Bob
  [0] => Robert
  [key] => Robert
)

each() se obvykle použivá s funkci list() pro průchod polem:

Příklad použíti č.3:

<?php
$fruit = array('a' => 'apple''b' => 'banana''c' => 'cranberry');

reset($fruit);
while (list(
$key$val) = each($fruit)) {
    echo 
"$key => $val\n";
}
?>

Výsledek je následující:

a => apple
b => banana
c => cranberry

Viz také: