end

end - nastaví vnitřní ukazatel pole na jeho poslední prvek.

Syntaxe:

mixed end ( array &$array )

Funkce end() nastavuje vnitřní ukazatel array na poslední prvek a vrací jeho hodnotu.

Příklad použíti:

<?php
$fruits = array('apple''banana''cranberry');
echo 
end($fruits); // cranberry
?>

Viz také: