key

key - vyberé klíč z asociativního pole

Syntaxe:

mixed key ( array &$array )

Funkce key() vrací index aktuálního prvku pole.

Příklad použíti:

<?php
$array = array(
    
'fruit1' => 'apple',
    
'fruit2' => 'orange',
    
'fruit3' => 'grape',
    
'fruit4' => 'apple',
    
'fruit5' => 'apple');

// this cycle echoes all associative array
// key where value equals "apple"
while ($fruit_name current($array)) {
    if (
$fruit_name == 'apple') {
        echo 
key($array).'<br />';
    }
    
next($array);
}
?>

Výsledek je následující:

fruit1
fruit4
fruit5

Viz také: