krsort

krsort - třídí pole podle klíčů v opačném pořadí.

Syntaxe:

bool krsort ( array &$array [, int $sort_flags = SORT_REGULAR ] )

Funkce krsort() třídí pole podle klíčů v opačném pořadí a zachovává poměr klíč/hodnota. Funkce je užitečná, zejména, pro práci s asociativními polí.

Vráci TRUE v případě úspěchu a FALSE v případě neúspěchu.

Příklad použíti:

<?php
$fruits = array("d"=>"lemon""a"=>"orange""b"=>"banana""c"=>"apple");
krsort($fruits);
foreach (
$fruits as $key => $val) {
    echo 
"$key = $val\n";
}
?>

Výsledek je následující:

d = lemon
c = apple
b = banana
a = orange

Můžete změnit chování funkce použitím dodatečného parametru sort_flags.

Viz také: