ksort

ksort - třídí pole podle klíčů.

Syntaxe:

bool ksort ( array &$array [, int $sort_flags = SORT_REGULAR ] )

Funkce ksort() třídí pole podle klíčů a zachovává poměr klíč/hodnota. Funkce je užitečná, zejména, pro práci s asociativními polí.

Vráci TRUE v případě úspěchu a FALSE v případě neúspěchu.

Příklad použíti:

<?php
$fruits = array("d"=>"lemon""a"=>"orange""b"=>"banana""c"=>"apple");
ksort($fruits);
foreach (
$fruits as $key => $val) {
    echo 
"$key = $val\n";
}
?>

Výsledek je následující:

a = orange
b = banana
c = apple
d = lemon

Můžete změnit chování funkce použitím dodatečného parametru sort_flags.

Viz také: