Základy MySQL - část 1.

 2012-04-13 00:00:00
 Dmitry Burobin

Jak vlastně začít s MySQL? Dnes Vám ukážu základní principy práci s MySQL databází: tvorba tabulek, vybírání, vkládání, upravování a mazání dat. Co budete potřebovat: nainstalovaný MySQL a prostředí phpmyadmin, jestli ještě nemáte nainstalované všechno potřebné, tak se podívejte na článek č.3 Instalace lokálního serveru je tam i video.

Série článků:
1) Základy MySQL - část 1.
2) Základy MySQL – část. 2 ( Spojení PHP a MySQL )

phpmyadmin

Spustíme prostředí pro práci s MySQL, zadejte do prohlížeče http://localhost/phpmyadmin, mělo by se Vám objevit něco podobného:
phpmyadmin
Začneme tím, že si vytvoříme novou databází a nazveme ji třeba test:
new_db

V levé části se Vám objeví prázdna databáze test. klíkněte na ni myší, teď v ní vytvoříme tabulku, se kterou budeme experimentovat=) Příkazy budeme zadávat do SQL přikazového pole, které otevřete zmáčknutím tlačítka SQL:
new_table

Tvorba tabulek.

Takže, abysme vytvořili jednoduchou tabulku potřebujeme znát dva příkazy CREATE a TABLE. Zkusme vytvořit tabulku pokus zahrnující identifikátor,jméno a zprávu, do příkazového pole napišeme:


CREATE TABLE `pokus`(           //vytvoř tabulku pokus s parametry
`id` INT( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,   //id - unikátní identifikátor záznamu, NOT NULL - hodnota nesmí byt nulová, AUTO_INCREMENT - automatický se bude přiřazovat hodnota větší o 1 než předcházející
`name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,      //name - jmeno, VARCHAR znamená, že to bude řetězec o délce 255 znaků
`zprava` TEXT NOT NULL,          //zpráva bude typu TEXT délku nemusíme specifikovat
PRIMARY KEY(`id`)             //primární klíč je hodnota definována jako AUTO_INCREMENT a smí být jenom jedna
)ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci
                      //ukládame data do souboru MYISAM mají koncovku .myd a .myi, a říkáme, že všechna data mají kódování UTF-8


Měla by se Vám objevit hláška Your SQL query has been executed successfully ( Query took 0.1040 sec ), to znamená, že tabulka byla vytvořená úspěšně:
create_table
Umíme vytvořit tabulku, dále probereme příkazy pro vkládání dat.

Vkládání dat.

Pro vkládání dat do tabulky se používa syntaxe:


  INSERT INTO `table` VALUES()

  VLOŽ DO `tabulka` HODNOTY()


Vložíme do naše tabulky první záznam, zase si otevřete SQL příkazové pole a napišeme:

  INSERT INTO `pokus` VALUES (NULL, 'Pepa', 'blablabla')
	
  //NULL pro pole `id`, protože se doplňuje automatický, to znamená, že bude 1
  //pak poli `name` přiřadime hodnotu Pepa a poli `zprava` hodnotu blablabla


Abysme ověřili, že v tabulce opravdu něco je, klikněte na ní v levém okně. Měli byste vidět toto:
insert

Vybírání dat.

Syntaxe:


  SELECT * FROM `table` WHERE `nejake_pole_tabulky` = 'něco'

  VYBER *(všechno) Z `tabulka` KDE `nejake_pole_tabulky` = 'něčemu'


Vybereme z tabulky záznam s id=1:

  SELECT * FROM `pokus` WHERE `id` = 1


  VYBER *(všechno) Z `pokus` U ZÁZNAMU S `identifikatorem` = 1


Vypiše všechna pole záznamu s identifikatorem 1. Ověřte si to a jdeme dál.

Upravování dat.

Syntaxe:


  UPDATE `table` SET `měněné_pole` = 'new_value' WHERE `nejake_pole_tabulky` = 'něco'

  AKTUALIZUJ `tabulka` NASTAV `měněné_pole` = 'nová_hodnota' KDE `nejake_pole_tabulky` = 'něčemu'


V praxi je to mnohem jednodušší než to vypadá na první pohled=) Teď změníme jméno z Pepa na pan Novák:

  UPDATE `pokus` SET `name` = 'pan Novak' WHERE `id` = 1

  AKTUALIZUJ `pokus` NASTAV `name` = 'pan Novak' U ZÁZNAMU S `identifikatorem` = 1


Ověřte si to a jdeme dál.

Odstraňování dat.

Syntaxe:


  DELETE FROM `table` WHERE `nejake_pole_tabulky` = 'něco'


Jak to použít?

  DELETE FROM `pokus` WHERE `name` = 'pan Novak'

  VYMAŽ Z `pokus` KDE `name` = 'pan Novak' 
 

Teď když se podívate na tabulku, tak uvidíte, že v ní nejsou žádne záznamy a otevře se Vám struktura. kdybyste potřebovali odstranit tabulku tak napište:

  DROP TABLE `pokus`

  ODSTRAŇ TABULKU `pokus` 
 

V dalším článku Vám ukážu, jak toto použít ve spojení s PHP. Mějte se krásně, děkuji za pozornost.

strong
Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(0)