Registrace uživatelů - čast. 1 ( práce s PHP a MySQL)

 2012-09-15 00:00:00
 Dmitry Burobin

Zdravím všechny, již delší dobu jsem nic nepsal, neměl jsem bohužel čas, ale teď jak jsem sliboval napišu řadu článků o spojení PHP s MySQL. Rozhodl jsem se, že začnu registraci uživatelů. V prvním článku Vám spíše ukážu hlavní myšlenku registraci, na tom určitě vyzkoušite to spojení dvou jazyků programování, dále ji budeme zlepšovat, přidávat různe prvky.

Tvorba tabulky

Začneme tím, že si vytvořite tabulku users ve Vaši databázi v phpmyadmin. Vložte do SQL příkazového okna:

CREATE TABLE `users` (
`id` INT( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` VARCHAR( 255 ) NOT NULL,
`login` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
`pass` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
)ENGINE=MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci

phpmyadmin
Tabulka bude obsahovat jméno, login a heslo nového uživatele.

Programování aplikace

Jako první věc si vytvořime soubor db.php pro spojení s databázi.

<?php
$DBSERVER 'localhost';
$DBUSER 'root';
$DBPASS '******';

$DB 'users';

$link mysql_connect($DBSERVER,$DBUSER,$DBPASS) or die ('I cannot connect');
mysql_select_db($DB,$link) or die ('I cannot select DB');
mysql_query("SET NAMES utf8");
?>

Dále vytvořte soubor registration.php, ve kterém se bude provádět přidávaní nového uživatele.

<?php
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"
>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">

<
head>
    <
title>Registrace</title>
    <
meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" >

<
style>

.
back{
    
font-size:10pt
    
margin-top:20px;
}

</
style>
    
</
head>

<
body>
<
h1>Registrace nového uživatele</h1>
<
form action="pridavani.php" method="POST">
<!--  
pridavani.php je skript pro přidávaní nových uživatelů do databázetznpo klíknutí na tlačítko Ok se data pošlou do tohoto souboru metodou $_POST  -->
    
    <
div><label for="name">Jméno:</label></div>   
    <
div><input type="text" name="name"></div>
<!--  Do 
textového pole se jménem name name="name" nový uživatel zadá svoje jméno  -->

    <
div><label for="login">login:</label></div>
    <
div><input type="text" name="login"></div>
<!--  Do 
textového pole se jménem login name="login" nový uživatel zadá svůj login  -->
    
    <
div><label for="heslo">Heslo:</label></div>
    <
div><input type="password" name="heslo"></div>
<!--  Do 
pole se jménem heslo name="heslo" nový uživatel zadá svoje heslo  -->

    <
div><input type="submit" name="go" value="Ok"></div>
<!--  
tlačítko type="submit" odesíla data do souboru pridavani.php  -->

</
form>

<
div class="back"><a href="index.php">přihlásit se</a></div>
    
</
body>
</
html>
?>

Teď vytvořime soubor pridavani.php, který bude zpracovávát data a ukládát je do databáze:

<?php
if(isset($_POST['go'])){    //jestli tlačítko bylo zmačknuté tak jdi dál, jinak budete přesměrování na stránku pro registraci nového uživatele

    
if(isset($_POST['name']))
    {
        
$name stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['name'])));
        if(
$name == '')
        {
                unset(
$name);
        }
    }
//uložime do proměnné $name jméno, které uživatel zadál ve formuláři, 
//a hned ji ošetříme několika funkcemi, aby ani tagy ani skripty nefungovali a odstraníme mezery ( trim ) 
//Jestli je proměnná prázdna tak ji odstraníme.

    
    
if(isset($_POST['login']))
    {
        
$login stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['login'])));
        if(
$login == '')
        {
                unset(
$login);
        }
    }
//uložime do proměnné $login login, který uživatel zadál ve formuláři, 
//a hned ji ošetříme několika funkcemi, aby ani tagy ani skripty nefungovali a odstraníme mezery ( trim ) 
//Jestli je proměnná prázdna tak ji odstraníme.
    
    
if(isset($_POST['heslo']))
    {
        
$heslo stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['heslo'])));
        if(
$heslo == '')
        {
                unset(
$heslo);
        }
    }
//uložime do proměnné $heslo heslo, které uživatel zadál ve formuláři, 
//a hned ji ošetříme několika funkcemi, aby ani tagy ani skripty nefungovali a odstraníme mezery ( trim ) 
//Jestli je proměnná prázdna tak ji odstraníme.


//V případě, že jakákoli proměnná je prázdna, zastavíme skript a vyvedeme hlášení    
    
if(empty($name) or empty($login) or empty($heslo))
    {
        exit(
"Vyplňte všechna pole");
    }


//Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )    
    
require_once 'db.php';

//Ověřujeme, zda jíž není uživatel se stejným loginem    
    
$q1 mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE `login`='".$login."'");
    if(!
$q1) { echo mysql_error() . ' - ' mysql_errno(); }
    else {
//Jestli existuje tak vyvedeme hlášení
        
if(mysql_num_rows($q1)==1){
            exit(
"Uživatelské jméno je obsazené, vyberte si jiné");
        } else {
//V případě, že není tak vložíme data o novém uživateli do databáze
            
$q2 mysql_query("INSERT INTO `users`(`name`,`login`,`pass`) VALUES('".$name."','".$login."','".$heslo."')");
            if(!
$q2) { echo mysql_error() . ' - ' mysql_errno(); }
            else {
                echo 
"Děkuji za registraci, teď se můžete <a href="index.php">přihlásit</a>.";
            }
        }
    }
    
} else { 
header("Location: ".$_SERVER['SERVER_ROOT']."registration.php"); }
?>
Popis použitých funkci najdete u mě na stránkach zde. htmlspecialchars, trim, mysql_query, mysql_error, mysql_errno, mysql_num_rows.

Nyní se člověk může registrovat. Další věc, kterou uděláme bude soubor index.php pro přihlášení uživatelů:

<?php
session_start();
//Celý postup funguje na sessions. Právě v session se ukládají data uživatele, zatímco se nacházi na stránkach. Je důležite spustit sessions na začátku stránky!  
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"
>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">

<
head>
    <
title>Přihlašení uživatele</title>
    <
meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" />

<
style>

.
back{
    
font-size:10pt;
    
margin-top:20px;
}

</
style>
    
</
head>

<
body>
<?php
//ověřujeme zda proměnné jméno a id jsou prázde nebo ne
if(!empty($_SESSION['name']) AND !empty($_SESSION['id']))
{
//V případě, že nejsou tak zobrazime jméno uživatele a odkaz, který je schovaný, jesli uživatel není přihlášený
 
 
echo "<h1>Ahoj ".$_SESSION['name']."</h1> 
 <p>Tyto <a href="
http://www.complux.eu/cz/">stránky</a> můžou navštívit jen registrované uživatele</p>";    
} else {
//V případě, že tyto proměnné jsou prázdne, zobrazime přihlašovací formulář a odkaz s prázdným atributem href    
 
 
echo "
 <h1>Přihlaste se</h1>
<form action="
overeni.php" method="POST">
<!--  overeni.php je skript pro ověření zadaných dat, tzn. po klíknutí na tlačítko Ok se data pošlou do tohoto souboru metodou POST  -->

    <div><label for="
login">login:</label></div>
    <div><input type="
text" name="login"></div>
<!--  Do textového pole se jménem login ( name="
login" ) uživatel zadá svůj login  -->

    <div><label for="
heslo">Heslo:</label></div>
    <div><input type="
password" name="heslo"></div>
<!--  Do pole se jménem heslo ( name="
heslo" ) uživatel zadá svoje heslo  -->

    <div><input type="
submit" name="go" value="Ok"></div>
<!--  tlačítko ( type="
submit" ) odesíla data do souboru overeni.php  -->

</form>
 "
;
 
 echo 
"Ahoj návtěvníku. Tyto <a href="#">stránky</a> můžou navštívit jen registrované uživatele";        
 
echo '<div class="back"><a href="registration.php">registrace</a></div>'
}
?>

</body>
</
html>

Poslední soubor, který musime vytvořit, je soubor pro ověření uživatele, zda je v databázi. Soubor overeni.php:

<?php
session_start();
//Celý postup funguje na sessions. Právě v session se ukládají data uživatele, zatímco se nacházi na stránkach. Je důležite spustit sessions na začátku stránky!  
 
if(isset($_POST['go'])){
//jestli tlačítko bylo zmačknuté tak jdi dál, jinak budete přesměrování na stránku pro registraci nového uživatele
    
    
if(isset($_POST['login']))
    {
        
$login stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['login'])));
        if(
$login == '')
        {
                unset(
$login);
        }
    }
//uložime do proměnné $login login, který uživatel zadál ve formuláři, 
//a hned ji ošetříme několika funkcemi, aby ani tagy ani skripty nefungovali a odstraníme mezery ( trim ) 
//Jestli je proměnná prázdna tak ji odstraníme.


    
if(isset($_POST['heslo']))
    {
        
$heslo stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['heslo'])));
        if(
$heslo == '')
        {
                unset(
$heslo);
        }
    }
//uložime do proměnné $heslo heslo, které uživatel zadál ve formuláři, 
//a hned ji ošetříme několika funkcemi, aby ani tagy ani skripty nefungovali a odstraníme mezery ( trim ) 
//Jestli je proměnná prázdna tak ji odstraníme.


//V případě, že jakákoli proměnná je prázdna, zastavíme skript a zobrazime hlášení        
    
if(empty($login) or empty($heslo))
    {
        exit(
"Vyplňte všechna pole");
    }

//Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )        
    
require_once 'db.php';

//Ověřime, zda máme záznam v tabulce s zadaným loginem    
    
$q1 mysql_query("SELECT `id` FROM `users` WHERE `login`='".$login."'");
    if(!
$q1) { echo mysql_error() . ' - ' mysql_errno(); }
    else {
        if(
mysql_num_rows($q1)==1){
//V případě, že máme, vložime id tohoto uživatele do pole
            
            
$r1 mysql_fetch_assoc($q1);
//A vybereme data z tabulky s tímto id a ověřime, zda je správně zadané heslo
            
            
$q2 mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE `id`='".$r1['id']."' AND `pass`='".$heslo."'");
            if(!
$q2) { echo mysql_error() . ' - ' mysql_errno(); }
            else {
//Jestli je všechno správně, tak do sessions uložime identifikator uživatele a jméno, tyto proměnné budou použité v souboru index.php
                
$r2 mysql_fetch_assoc($q2);
                
$_SESSION['id'] = $r2['id'];
                
$_SESSION['name'] = $r2['name'];
//Budete přesměrování na hlavní stránku
                
header("Location: index.php");
            }
        } else {
//Jinak zobrazime hlášení
            
exit("Uživatel s tímto uživatelským jménem neexistuje.");
        }
    }
    
} else { 
header("Location: ".$_SERVER['SERVER_ROOT']."index.php"); }
?>
Použil jsem funkci, kterou možná ještě neznáte mysql_fetch_assoc

Poslední věc, kterou uděláme je odkaz pro odhlášení uživatele. Přidáme odkaz do souboru index.php:

<?php
.
.
echo 
"<h1>Ahoj ".$_SESSION['name']."</h1> 
 <p>Tyto <a href="
http://www.complux.eu/cz/">stránky</a> můžou navštívit jen registrované uživatele</p>
 
<p><a href="".$_SERVER['PHP_SELF']."?action=odhlasit_se">Odhlásit se</a></p>";    
.
.
?>
a na začátek stejného souboru, hned po session_start:
<?php
session_start();
//Celý postup funguje na sessions. Právě v session se ukládají data uživatele, zatímco se nacházi na stránkach. Je důležite spustit sessions na začátku stránky!  
 
if(isset($_GET['action']) AND $_GET['action'] == 'odhlasit_se'){

    
$_SESSION['name']='';
    
$_SESSION['id']='';
    unset(
$_SESSION['name']);
    unset(
$_SESSION['id']);
    
}
?>
vidíme, že do URL prohlížeče posílame action=odhlasit_se, pak jestli klíkneme na tento odkaz, pomoci GET zjístime, že jestli hodnota atributu action se rovná odhlasit_se odstraníme proměnné sessions.

Takže máme to. Tento článek je možná trochu nudný, ale je v něm hlavní myšlenka realizace registraci uživatelů a měli byste trochu procvíčit spolupráci PHP a MySQL. Dál tyto skripty budeme zlepšovat, přidáme šifrování hesla, captchu, avatar, generování nového hesla a td.

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(433)
JasonRep - 2018-05-25  23:02:38
 http://bit.ly/2INJdie Snorest - клипса от храпа
Инновационное приспособление, которое стимулирует рефлексогенные точки в области носовой перегородки, расширяет дыхательные пути и повышает концентрацию кислорода в крови.
Тем самым - избавляет от храпа и делает ваш сон глубоким и здоровым!
Williamhix - 2018-05-21  01:10:39
 Сезонная распродажа Ray-Ban по ценам производителя
http://bit.ly/2F23Wh1
Williamovarl - 2018-05-17  11:05:49
 http://bit.ly/2IH9Q8m Гелевые перчатки и носочки для spa ухода за руками и ногами
Инновационные гелиевые носки и перчатки на основе натуральных компонентов для ухода за кожей рук и ног.
Питают и тонизируют кожу, восстанавливают ее эластичность и упругость, способствуют профилактике грибковых заболеваний.
Williamhix - 2018-05-15  08:20:06
 Сезонная распродажа Ray-Ban по ценам производителя
http://bit.ly/2F23Wh1
Ramatik - 2018-05-12  17:26:48
 Платим за лайки! - Выплаты ежедневно!

Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фото заказчиков, которые готовы платить за качество.

Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и зарабатывать за это деньги.

Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей за 1 поставленный лайк,

Вам достаточно просто зарегистрироваться на нашем сервисе. > vklikers.tk <

Вывод заработанных средств ежедневно в течении нескольких минут.
SallieHor - 2018-04-26  00:20:44
 Вам будет интересно как где и сколько стоят леса, схема проезда и многое другое:
вышка тура брест и
строительные леса напрокат
SallieHor - 2018-04-26  00:20:41
 Вам будет интересно как где и сколько стоят леса, схема проезда и многое другое:
вышка тура брест и
строительные леса напрокат
SallieHor - 2018-04-26  00:20:39
 Вам будет интересно как где и сколько стоят леса, схема проезда и многое другое:
вышка тура брест и
строительные леса напрокат
SallieHor - 2018-04-26  00:20:36
 Вам будет интересно как где и сколько стоят леса, схема проезда и многое другое:
вышка тура брест и
строительные леса напрокат
SPoturgy - 2018-04-11  16:20:41
 Вы застряли на Ютубе, прокручивая клипы новинки? Хочется скачать клипы бесплатно, но не встречаете интересные новые клипы в ряду множества записей со всего мира? Это не пробоема! На ресурсе mobileyell.info есть возможность слушать клипы, которые действительно берут за душу и балуют уши меломана! Мы размещаем новые клипы постоянно, отслеживая звезд музыкального Олимпа и просматривая самые стоящие видео-каналы. Здесь можно просматривать клипы группы, которую ранее не встречали, но именно такие работы достойны внимания ценителя. Естественно, вы сможете смотреть клип бесплатно в хорошем качестве, с чистым звучанием. Отдельно хочется отметить, что зарубежные клипы на ресурсе – это только что-то очень яркое, а не очередной хит-однодневка. Груп тысячи, а настоящих талантов среди них на самом деле мало. Чтобы следить за нашей эстрадой, мы даем возможность также слушать русские клипы 2017 и новинки текущего года. Отслеживайте обновления на сайте: музыка, клипы, интересные записи, фильмы и многое другое.
Отношения - [url=http://mobileyell.info]видео бесплатно[/url]
SPoturgy - 2018-04-08  15:56:29
 Вы застряли на Ютубе, изучая клипы новинки? Хочется посмотреть клипы бесплатно, но не встречаете стоящие внимания и времени новые клипы в ряду изобилия песен исполнителей разных стран? Это не пробоема! На сайте mobileyell.info есть возможность слушать клипы, которые точно берут за душу и радуют слух! Мы отискиваем для вас новые клипы регулярно, следя за звездами музыкальной индустрии и просматривая самые интересные каналы. Здесь можно найти клипы группы, не знакомой вам ранее, но именно такие работы заслуживают внимания ценителя. И конечно, вы будете смотреть клип бесплатно в нормальном качестве, с чистым звучанием. Отдельно хочется заметить, что зарубежные клипы на ресурсе – это только что-то особенное, а не очередной хит-однодневка. Исполнителей миллионы, а настоящих талантов по всему миру на самом деле мало. Чтобы следить за нашей эстрадой, мы даем возможность также смотреть русские клипы 2017 и новинки текущего года. Отслеживайте обновления на сайте: музыка, видео, интересные записи, кино и не только.
Афиша: [url=http://mobileyell.info]скачать видео бесплатно[/url]
SallieHor - 2018-04-08  08:10:16
 Вам будет интересно как где и сколько стоят леса, схема проезда и многое другое:
вышка тура гомель и деревянные леса строительные
SallieHor - 2018-04-08  08:10:15
 Вам будет интересно как где и сколько стоят леса, схема проезда и многое другое:
вышка тура гомель и деревянные леса строительные
SallieHor - 2018-04-08  08:10:13
 Вам будет интересно как где и сколько стоят леса, схема проезда и многое другое:
вышка тура гомель и деревянные леса строительные
SallieHor - 2018-04-08  08:10:11
 Вам будет интересно как где и сколько стоят леса, схема проезда и многое другое:
вышка тура гомель и деревянные леса строительные
Kamagra forum pl - 2018-03-31  15:50:20
 kamagra oral jelly 100mg price
kamagra oral jelly wirkungszeit
kamagra 100mg tablets for sale in us
[url=http://kamagradxt.com/]buy kamagra 100 mg oral jelly[/url]
kamagra kopen amsterdam
http://kamagradxt.com/
kamagra bestellen nederland
Buy kamagra 100 mg oral jelly - 2018-03-31  14:00:53
 kamagra bestellen utrecht
kamagra 100mg tablets for sale usa
kamagra 100mg oral jelly wirkung
[url=http://kamagradxt.com/]http://kamagradxt.com/[/url]
kamagra 100mg oral jelly how to use
http://kamagradxt.com/
kamagra oral jelly for sale in usa
Kamagra kopen belgie - 2018-03-30  02:39:28
 kamagra 100mg reviews
[url=http://kamagradxt.com/]kamagra 100mg oral jelly wirkung[/url]
kamagra oral jelly for sale in usa il
kamagra 100 mg
kamagra bestellen nederland
http://kamagradxt.com/
kamagra 100mg tablets
Kamagra 100mg oral jelly price - 2018-03-28  23:01:00
 kamagra oral jelly deutschland
kamagra 100mg
kamagra jelly india
[url=http://kamagradxt.com/]chewable kamagra polo 100mg[/url]
kamagra 100mg tablets for sale in used cars
http://kamagradxt.com/
kamagra 100mg tablets australia
Kamagra 100 mg - 2018-03-28  07:45:54
 kamagra 100mg chewable tablets
[url=http://kamagradxt.com/]kamagra 100 mg oral jelly[/url]
kamagra com
buy kamagra 100 mg oral jelly
kamagra oral jelly user reviews
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.