Získáváme GET parametry pomocí JavaScript.

 2013-01-19 00:00:00
 Dmitry Burobin

V tomto článku Vám ukážu, jak lze jednoduše získat GET parametry z URL pomocí JavaScriptu, použíjeme na to funkci window.location.search.substring.

Jako příklad budeme mít adresu http://www.domain.cz/index.php?str=page&lang=cz a budeme chtít vypsat hodnotu parametru str.

function getParam() { 
// Zaprvé nadefinujeme prázdnou proměnnou typu pole, do které budeme ukládát 
// GET parametry a jejich hodnoty 
var $_GET = {}; 

// Pak použijeme funkci window.location.search.substring,
// která nam vypiše vše co je po otazníku v url a split 
// odstraní všechny ampersandy mezi parametry, pak  
// uložime tato data do proměnné __GET 
var __GET window.location.search.substring(1).split("&"); 

// V cyklusu for rozdělíme páry parametr=hodnota, které jsou
// uložený v proměnné __GET a dostaneme zvlášť GET parametr, který
// získame volánim __GET[0] a hodnotu tohoto parametru __GET[1]
for(var i=0i<__GET.lengthi++) { 
  var 
getVar __GET[i].split("="); 
  
$_GET[getVar[0]] = typeof(getVar[1])=="undefined" "" getVar[1]; 


// Vrácime to co potřebujeme
return $_GET["str"]; 

Výsledkem bude:

page

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(0)