Příklady na jQuery (část 3).

 2012-01-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

V minulých článkach jsme rozebrali základní funkce a možnosti jQuery, a měli byste už vědět, jak napsat jednoduchou aplikaci. Takže v tomto článku se podívame na složitější příklady. Určitě byste měli vědět něco o kaskádních stylech, protože jQuery selektory jsou závisle na CSS.

V článku budu ukazovat jenom jQuery kód. CSS a HTML najdete, když se podívate na ukázku ke konkrétnimu příkladu, tudiž na zdrojový kód stránky!!!

Vysouvací panel.

Začneme příkladem vysouvacího panelu, který se bude hýbat nahoru a dolu při stisknutí tlačítka.

. vysouvaci_panel

Realizujeme to následovně, při kliknuti na odkaz, budeme přepínat jeho třídu mezi active a btn_slide, a panel s id panel se bude vysouvat a skrývat (třída active mění pozici pozadí, viz. CSS kód).

Úkazka!

jQuery kód vypada takto:


$(document).ready(function(){ 
//DOM je pripraven 
    $(".btn-slide").click(function(){
//pri kliknuti na odkaz s tridou btn-slide
        $("#panel").slideToggle("slow");
//prvek s id panel se vysune nebo skryje
        $(this).toggleClass("active");
//priradi prvku s id panel tridu active jestli ji nema
//a jestli ma tak ji odstrani
    });
});

Magické zmizení.

Na tomto příkladu se podívame, jak jednoduše a hezký rozpustit prvky.

magicke_zmizeni

Když klikneme na obrázek [img class="delete"], najde se rodičovský prvek [div class="pane"] a jeho průzračnost se bude pomalu měnit od 100% do 0 (opacity = hide).

Úkazka!


$(document).ready(function(){
//DOM je pripraven 
    $(".pane .delete").click(function(){
//pri kliknuti na obrazek s tridou delete
     $(this).parents(".pane").animate({ opacity"hide" }, "slow");
//najdi rodicovsky prvek, v nasem pripade, najdi div s tridou pane u ktereho
//jste zmacknul odstranit a schovej ho
    });
 
});

Spojitá animace.

Teď trochu složitější příklad, ale Vám umožní líb pochopit jQuery. Jen několik řádku donutí čtverec hýbat se, měnit rozměry a průzračnost.

animace

Úkazka!


$(document).ready(function(){
//DOM je pripraven
    $(".run").click(function(){

//pri kliknuti na prvek s tridou run
 
    
$("#box").animate({opacity"0.1"left"+=400"}, 1200)

//nas ctverec zmeni pruzracnost a posune se doprava o 400px za 1200ms

    .animate({opacity"0.4"top"+=160"height"20"width"20"}, "slow")

//pak se jeho pruzracnost zase zmeni a posune se dolu 
//a zmeni se jeho rozmery, pomalu

    .animate({opacity"1"left"0"height"100"width"100"}, "slow")

//pak se zase zmeni pruzracnost, posune se o 400px
//doprava a zmeni si rozmery, pomalu

    .animate({top"0"}, "fast")

//posune se nahoru, rychle

    .slideUp()

//jako by se zavre

    .slideDown("slow")

//rozbali se, pomalu

    return false;
//vracime false aby prohlizec nepresel na odkaz
    }); 
});

Na tomto příkladu je krásně vidět, jak můžeme na jeden selektor pověsit několik funkci, v našém případě animaci.

Harmonika #1

harmonika


$(document).ready(function(){
    $(".accordion h3:first").addClass("active");
    $(".accordion p:not(:first)").hide();
 
    
$(".accordion h3").click(function(){
 
        
$(this).next("p").slideToggle("slow")
        .siblings("p:visible").slideUp("slow");
        $(this).toggleClass("active");
        $(this).siblings("h3").removeClass("active");
     });
  
 
});

Takže, jak je to vlastně realizované.

 • První řádek přidá třídu active prvnímu prvku [h3] uvnitř div-u s třídou accordion ( třída active odpovída za pozici pozadí obrázku – ikonky s šipkou).
 • Ve druhém řádku schováváme všechny ne první prvky [p] uvnitř div-u s třídou accordion.
 • Jakmile nastané kliknutí na záhlaví [h3], na následující v něm prvek [p] bude použit efekt slideToggle.
 • Pak na všechny ostatní prvky [p] bude použit efekt slideUp(zavřou se).
 • A poslední věc je, že změníme třídu záhlaví na active, pak hledáme všechny ostatní záhlaví [h3] a odstraňujeme u nich třídu active. Jednoduché ne? :-)

Úkazka!

Harmonika #2

Tento příklad je velice podobný tomu předchozimu, akorat se líši tím, že řekneme jaký blok (panel) bude otevřený při načtení stránky.
V CSS máme řečeno, že všechny prvky [p] se nemají zobrazovat, tzn. display:none. Teď potřebujeme otevřít třetí panél. Proto můžeme napsat toto $(“.accordion2 p").eg(2).show(), eq znamená rovna se. Pamatujte si, že indexování začína od nuly.


$(document).ready(function(){
 
    
$(".accordion2 h3").eq(2).addClass("active");
    $(".accordion2 p").eq(2).show();
 
    
$(".accordion2 h3").click(function(){
        $(this).next("p").slideToggle("slow")
        .siblings("p:visible").slideUp("slow");
        $(this).toggleClass("active");
        $(this).siblings("h3").removeClass("active");
    });
 
});

Úkazka!

Animace pseudotřídy odkazu hover #1

Na tomto příkladu Vám ukážu velice pohlednou animaci pro hover.

hover

Když přejížděte myší prvek seznamu (mouseover), začíname hledat další prvek [em] a měnít jeho průzračnost a polohu.


$(document).ready(function(){
    $(".menu a").hover(function() {
        $(this).next("em").animate({opacity"show"top"-75"}, "slow");
    }, function() {
        $(this).next("em").animate({opacity"hide"top"-85"}, "fast");
    });
});

Úkazka!

Animace pseudotřídy odkazu hover #2

Tento příklad je trošku složitější, pro formování nápovědy použijeme atribut linktitle

hover

Zaprvé přidáme tég [em] do každého prvku [a]. Když nastáne událost mouseover vezmeme si text z atributu thetitle a uložíme ho do proměnné hoverText, pak tento text vložíme mezi tégy [em].


$(document).ready(function(){
 
    
$(".menu2 a").append("<b>[em]</b><b>[/em]</b>");
 
    
$(".menu2 a").hover(function() {
        $(this).find("em").animate({opacity"show"top"-75"}, "slow");
        var hoverText = $(this).attr("title");
        $(this).find("em").text(hoverText);
    }, function() {
        $(this).find("em").animate({opacity"hide"top"-85"}, "fast");
    });
 
});

Úkazka!

Skládací panely.

Teď dame dohromady minulé příklady a uděláme si několik skládacích panelů.

skladaci_panel

 • Schováme všechny prvky div s třídou message_body po pátem.
 • Pak schováme všechny prvky [li] zase po pátem.
 • Kliknutí na prvek p s třídou message_head vyvolá metodu slideToggle pro následující prvek div s třídou message_body
 • Kliknutí na prvek a s třídou collapse_all_message vyvolá metodu slideUp pro všechny div s třídou message_body
 • Kliknutí na prvek a s třídou show_all_message schovává prvek, a zobrazuje a s třídou show_recent_only, taký vyvolává metodu slideDown pro všechny [li] po pátem.
 • Kliknutí na prvek a s třídou show_recent_only schovává prvek, a zobrazuje a s třídou show_all_message, taký vyvolává metodu slideUp pro všechny [li] po pátem


$(document).ready(function(){
 
    
//hide message_body after the first one
    $(".message_list .message_body:gt(0)").hide();
 
    
//hide message li after the 5th
    $(".message_list li:gt(4)").hide();
 
    
//toggle message_body
    $(".message_head").click(function(){
        $(this).next(".message_body").slideToggle(500)
        return false;
    });
 
    
//collapse all messages
    $(".collpase_all_message").click(function(){
        $(".message_body").slideUp(500)
        return false;
    });
 
    
//show all messages
    $(".show_all_message").click(function(){
        $(this).hide()
        $(".show_recent_only").show()
        $(".message_list li:gt(4)").slideDown()
        return false;
    });
 
    
//show recent messages only
    $(".show_recent_only").click(function(){
        $(this).hide()
        $(".show_all_message").show()
        $(".message_list li:gt(4)").slideUp()
        return false;
    });
 
});

Úkazka!

Imitace Backendu Wordpress.

Myslím si, že mnozi z Vás se potkávali s administrativní části wordpress, přesnějí s laděním komentářů. Zkusme udělat něco podobného. Pro animaci pozadí budeme potřebovat plugin jquery.color, který stáhnete odsud a vložite do hlavíčky html souboru, stejně jako knihovnu jQuery.

backend_wordpress

 • Přidáme třídu alt ke každému sudému prvku div s třídou pane(tato třída mění barvu pozadí prvku)
 • Kliknutí na prvek a s třídou btn-delete iniciuje vzniknutí hlášení (alert), též vyvolá animaci pozadí a průzračnosti (backgroundColor a opacity) pro div s třídou pane.
 • Kliknutí na prvek a s třídou btn-unapprove vyvolává animaci pozadí u div s třídou pane (barva se mění na žlutou a zpět) a přidává třídu spam.
 • Kliknutí na prvek a s třídou btn-approve vyvolává animaci pozadí u div s třídou pane (barva se mění na zelenou a zpět) a odstraňuje třídu spam.
 • Kliknutí na prvek a s třídou btn-spam vyvolává animaci pozadí u div s třídou pane (barva se mění na červenou) a mění parametr opacity na hide.


$(document).ready(function(){
 
    
$(".pane:even").addClass("alt");
 
    
$(".pane .btn-delete").click(function(){
     alert("This comment will be deleted!");
 
     
$(this).parents(".pane").animate({ backgroundColor"#fbc7c7" }, "fast")
     .animate({ opacity"hide" }, "slow")
     return false;
    });
 
    
$(".pane .btn-unapprove").click(function(){
     $(this).parents(".pane").animate({ backgroundColor"#fff568" }, "fast")
     .animate({ backgroundColor"#ffffff" }, "slow")
     .addClass("spam")
     return false;
    });
 
    
$(".pane .btn-approve").click(function(){
     $(this).parents(".pane").animate({ backgroundColor"#dafda5" }, "fast")
     .animate({ backgroundColor"#ffffff" }, "slow")
     .removeClass("spam")
     return false;
    });
 
    
$(".pane .btn-spam").click(function(){
     $(this).parents(".pane").animate({ backgroundColor"#fbc7c7" }, "fast")
     .animate({ opacity"hide" }, "slow")
     return false;
    });
});

Úkazka!

Fotogalerie.

Jednoduchý příklad realizaci fotogalerii bez znovunačtení stránky.

photogallery

V prvním kroku přidáme tég [em] do záhlaví [h2].
Po kliknutí na obrázek v p s třídou thumbs:

 • Ukládáme hodnotu atributu href do proměnné largePath
 • Ukládáme hodnotu atributu title do proměnné largeAlt
 • Nahrazujeme v prvku img s třídou largeImg hodnotu atributu src a alt hodnotami z proměnných largePath a largeAlt.
 • Taký přiřazujeme prvku h2 em hodnotu largeAlt.


$(document).ready(function(){
 
    
$("h2").append('<em></em>')
 
    
$(".thumbs a").click(function(){
 
        var largePath 
= $(this).attr("href");
        var largeAlt = $(this).attr("title");
 
        
$("#largeImg").attr({ srclargePathaltlargeAlt });
 
        
$("h2 em").html(" (" largeAlt ")"); return false;
    });
  
 
});

Úkazka!

Na tomto bych ukončil dnešní článek, krásny zbytek dne. Velice brzo bude pokračování :-)

Tu ještě máte archiv se všema příklady jquery_priklady.zip

Zdroj: http://webdesignerwall.com

Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(5156)
Antetiffiliok - 2018-08-18  19:12:47
 Mylene!
Download: [url=http://betturka158.com/privacy]Privacy policy[/url] .
???
Download: [url=http://optionworld.net/film/315635-spider-man-homecoming-2017.htm]Spider-Man: Homecoming (2017)[/url] .
Michael Pitt,
Download: [url=http://troonent.com/ar/communication]Ш§Щ„Ш§ШЄШµШ§Щ„[/url] .
Wondershare DVD Creator 3.11.0 + Templates.MacOSX
Download: [url=http://208bu.com/director/kwak-jae-yong/]Kwak Jae-yong[/url] .
BitLord.com
Antetiffiliok - 2018-08-18  18:38:46
 Mylene!
Download: [url=http://sbt90s.net/viewforum.php?f=299&amp;sid=beca4d68e10b0ffa34c5047510de8f1e]↳ Album, na kterГ© se tД›ЕЎГ­te[/url] .
????
Download: [url=http://cctradersclub.com/magazine/3757-vivre-cote-terrasses-jardins-mars-avril-2012.html]Vivre Cote Terrasses Jardins Mars-Avril 2012[/url] .
windows xp sp2 Keygen + Key Changer + windows Genuine Validation (v1.7.36.0).zip
Download: [url=http://f2pinsider.com/category.php?cat=Punjabi&page=1 ]Punjabi Page- 1[/url] .
APES REVOLUTION Il pianeta delle scimmie Movie ITALIA 2014 BluRay-1080p x264-YIFY
Download: [url=http://myemeraldcitycharacter.com/Intelligent-Systems-in-Oil-Field-Development-under-Uncertainty_2328137.html]Intelligent Systems in Oil Field Development under Uncertainty[/url] .
Adobe Captivate 9 0 2 437 Multilingual + Crack [SadeemPC]
Antetiffiliok - 2018-08-18  18:06:09
 Mylene!
Download: [url=http://actministries.net/films/acteur/lulu-wilson.html]Lulu Wilson[/url] .
Money (2016) [1080p] [Pinkihacks]
Download: [url=http://goldenvalleylendingloan.com/film/fYp/Uncharted-Live-Action-Fan-Film]IMDb: 8.6 HD Uncharted: Live Action Fan Film[/url] .
view all
Download: [url=http://alyxtech.us/hayalet-kafalar-ghostheads-2016-turkce-dublaj-izle.html]Hayalet Kafalar – GhostHeads 2016 TГјrkГ§e Dublaj izle[/url] .
Designated.Survivor.S01E07.720p.HEVC.x265 MeGusta
Download: [url=http://bbdesignsstylestudio.com/series-vo/the-brave/3423]The Brave HDTV 720p AC3 5.1[/url] .
Titanic 1996 HD ????? ????? 5.9
Antetiffiliok - 2018-08-18  17:33:39
 Mylene!
Download: [url=http://cay-t.com/descargar-torrents-variados-114-Ricky-Martin-Black-White-Male.html]Ricky Martin Black White Male.[/url] .
Pete's Dragon 2016 1080p BRRip 1 5 GB - iExTV
Download: [url=http://thequeenlace.com/chapter/domestic_na_kanojo/chapter_28]Chapter 28 : It Doesn't Make Any Sense[/url] .
Little Mix - Glory Days (Deluxe)
Download: [url=http://mydentalpracticemarketing.com/drama-detail/jealousy-inca
ate]Jealousy Inca
ate[/url] .
Dawn of the Planet of the Apes 2014 DVDRip Xvid-iJUGGA
Download: [url=http://foreverhomesbybri.com/torrent/d6wyb/fuli-bad-mn发布-每日更新-Super-Ero-Boys-Boys-in-a-Share-House.html]fuli.Bad.mn发布,每日更新 | Super Ero Boys Boys in a Share House[/url] .
Cardboard Boxer 2016 1080p BluRay x264-PSYCHD[PRiME]
Antetiffiliok - 2018-08-18  16:56:39
 Mylene!
Download: [url=http://midsiliconvalley.com/telecharger-films/action-point-french-bluray-1080p-2018.html]Action Point FRENCH BluRay 1080p 2018[/url] .
Adobe.Audition.v3.WinAll.Cracked-NoPE
Download: [url=http://wendyalper.org/torrent/7121366/xyplorer-v19-00-0000-seupirate.html]XYplorer v19 00 0000 - SeuPirate[/url] .
Blue Bloods
Download: [url=http://katapagi.com/actors/Richard+Briers.html]Richard Briers[/url] .
SoftMaker FlexiPDF 2017 Professional 1.00 Multilingual+Crack [Isohunt.to]
Download: [url=http://amanicraft.com/descargar-visitantes-latino.html]Visitantes[/url] .
Empyrion - Galactic Survival Alpha v4.3.1 Build 710
Antetiffiliok - 2018-08-18  15:50:07
 Mylene!
Download: [url=http://ydzx888.com/Search.aspx?keywords=中国情歌汇]中国情歌汇[/url] .
Autodesk HSMWorks 2016 R3.41038 (x86/x64) 160907
Download: [url=http://kariyerkonya.net/movie/inuyasha-toki-wo-koeru-omoi-inuyasha-the-movie-affections-touching-across-time-subtitle-indonesia]InuYasha: Toki wo Koeru Omoi (InuYasha the Movie: Affections Touching Across Time) Subtitle Indonesia[/url] .
Seeds Of Agony - Morbid Reflections (2016)
Download: [url=http://cheapmusicaltickets.com/actors/Dwight+Slade.html]Dwight Slade[/url] .
_I_Have_a_Wife__11_17_2016_Alyssa_Lynn__Naughty_America__HD_480p mp4
Download: [url=http://helenvhicks.com/tv/subtitles/snowfall-9969128.html]Snowfall.S01E02.PROPER.HDTV.x264-FLEET.srt[/url] .
mars simulator
Antetiffiliok - 2018-08-18  15:17:30
 Mylene!
Download: [url=http://10dvdv.com/category/berlin-syndrome/]Berlin Syndrome[/url] .
NCIS S14E07 HDTV XviD-FUM[ettv]
Download: [url=http://vozdvizenka.com/others/unsorted/6488318-codecanyon-disqus-comment-system-for-adobe-muse-13383013.html]CodeCanyon - Disqus Comment System for Adobe Muse - 13383013[/url] .
FL Studio 10 0 2 Mac OS X(1)
Download: [url=http://wesleykembleinsuranceagency.net/wallpaper/562984-most-wanted-nature-widescreen-wallpapers-551.html]Read More ...[/url] .
Boardwalk Empire S05E07 2014 HDRip 720p-ARROW
Download: [url=http://letmevideo.com/13896-crash-test-agla-2017.html]Crash Test AglaГ© 2017[/url] .
Brad Furman
Antetiffiliok - 2018-08-18  14:43:39
 Mylene!
Download: [url=http://actministries.net/films/acteur/tom-taylor.html]Tom Taylor[/url] .
BARELY LEGAL 126 - Carmen Monet.mp4
Download: [url=http://pokerdom34.info/2018/03/29/]29-03-2018, 08:00[/url] .
Ottoman Imperial Diplomacy A Political, Social, and Cultural History By Dog ...
Download: [url=http://harper-mining-eventos.com/2018/08/lodge-49-temporada-1-capitulo-8.html]Lodge 49 Temporada 1 CapГ­tulo 8[/url] .
openload.co
Download: [url=http://angkaceria.net/truyen-tranh/thien-giang-hien-thuc-nam/]Thiên Giáng Hiền Thục Nam[/url] .
Mission Impossible (2015) dual audio 720...
Antetiffiliok - 2018-08-18  13:05:31
 Mylene!
Download: [url=http://dnfxclub.com/783-freitag-der-13-2009.html]Freitag der 13. (2009)[/url] .
Brigitte Kaandorp - 1987 - Waar Gaat Zij Helemaal Alleen Heen [Isohunt.to]
Download: [url=http://systemart.info/ver/satsuriku-no-tenshi-1x04.html]1x04 Satsuriku no Tenshi[/url] .
hqis-013
Download: [url=http://allmattersbookkeeping.com/serie/Sushi-Police]Sushi Police[/url] .
Драма
Download: [url=http://make-me-millionare.com/movies/pitch-perfect-3/]Pitch Perfect 3[/url] .
[BigTitsAtWork] Nicole Aniston (Team Player - 16 11 2016) rq (1k) mp4
Antetiffiliok - 2018-08-18  12:03:14
 Mylene!
Download: [url=http://gelsinkapina.com/results?search=movie+trailer+amanda+seyfried]Movie Trailer amanda seyfried[/url] .
Sherlock Holmes The Devils Daughter [2016] PC [COMPLETE EDITION]
Download: [url=http://goldenvalleylendingloan.com/tag/Emily-Ratajkowski]Emily Ratajkowski[/url] .
Popularity
Download: [url=http://troonent.com/truecaller-caller-id-spam-blocking-call-record/com.truecaller/download?from=home%2Feditors_picks]Download APK[/url] .
Comitted
Download: [url=http://lyav6.com/X12X91X231397X0X0X1X-que-pensas-al-ver-esta-foto.html]ВїQuГ© pensГЎs al ver esta foto?[/url] .
High Strung 2016 720p BluRay x265 ShAaNiG mkv
Antetiffiliok - 2018-08-18  11:00:20
 Mylene!
Download: [url=http://gelsinkapina.com/results?search=movie+trailer+rupert+hitzig]Movie Trailer rupert hitzig[/url] .
Alarm Clock Pro 10 2
Download: [url=http://5ufg.com/watch/GpDaQMWG-slender-man/openload.html]Play Movie[/url] .
CAPTAIN AMERICA and Black Widow 640 (2013) (Digital) (Nahga-Empire)(- Nem -).cbr
Download: [url=http://cheapmusicaltickets.com/actors/John+Brumpton.html]John Brumpton[/url] .
Cassie Scerbo,
Download: [url=http://amanicraft.com/descargar-millennium-latino.html]Millennium[/url] .
Ink Master S08E13 Heavy Lifting HDTV x264-CRiMSON[ettv]
Antetiffiliok - 2018-08-18  09:22:37
 Mylene!
Download: [url=http://ffdd77.com/quality/720p-bluray/]720p BluRay[/url] .
Gachinco-gachip339-HD
Download: [url=http://nordcloth.com/acteurs/t-j-miller/]T.J. Miller[/url] .
Cassandra - Brace face mp4
Download: [url=http://atfineline.com/tor-504-Kyaa-Kool-Hain-Hum-3-2016-Hindi-720p-DvDRip-x264-Torrent-Download-Full-Movie-HD]Kyaa Kool Hain Hum 3[/url] .
Video Gear: Action Cams & Drones
Download: [url=http://theathleisure.net/serie/Es-war-einmal-die-Entdeckung-unserer-Welt]Es war einmal... die Entdeckung unserer Welt[/url] .
Releases
Antetiffiliok - 2018-08-18  08:50:45
 Mylene!
Download: [url=http://yetaisiwang.com/films/hercule-1998/]Hercule (1998)[/url] .
Crisis S01E04 HDTV x264-LOL[ettv]
Download: [url=http://kko-gr.com/le-brio-french-dvdrip-2018.html]Le Brio FRENCH DVDRIP 2018[/url] .
Super Fm Top 20 Listesi Kas?m 2016 full album indir
Download: [url=http://cheapmusicaltickets.com/actors/Red+Madrell.html]Red Madrell[/url] .
Update Now
Download: [url=http://myspotlesscleaning.net/drama-detail/kazoku-no-tabiji]Kazoku no Tabiji[/url] .
Nerve (2016)
Antetiffiliok - 2018-08-18  08:17:49
 Mylene!
Download: [url=http://713ewm3.com/pelicula/bo
-to-be-blue]Bo
to Be Blue[/url] .
Leigh Bardugo - Six Of Crows, Book 2: Crooked Kingdom - eBook [Isohunt.to]
Download: [url=http://stephencurrybasketball.us/torrent/1665080334/-+Dead+Lucky+S01E04+HDTV+x264-CCT]- Dead Lucky S01E04 HDTV x264-CCT[/url] .
APES REVOLUTION Il Pianeta Delle Scimmie 2014 iTA-ENG Bluray 1080p x264-TRL mkv
Download: [url=http://katapagi.com/actors/Ve
on+Wells.html]Ve
on Wells[/url] .
Blindspot S02E09 720p HDTV X264-DIMENSION[ettv]
Download: [url=http://angkaceria.net/truyen-tranh/ba-thieu-buc-hon-kieu-the-nan-chieu-gia/]BГЎ Thiбєїu Bб»©c HГґn - Kiб»Ѓu ThГЄ Nan ChiГЄu GiГЎ[/url] .
A Million WAys to Die in the West DVDRip AC3 6ch Eng BlueLAdy
Antetiffiliok - 2018-08-18  07:46:10
 Mylene!
Download: [url=http://py2888.com/descargar-el-teniente-otomano-latino.html]El Teniente Otomano[/url] .
Jurassic Park 1993 HD ????? ????? 8.1
Download: [url=http://tatum-channing.com/watch-buybust-2018-full-movie-putlocker-534.html]Trailer BuyBust (2018)[/url] .
Life Music: Stage Two By Jonathan Mcreynolds
Download: [url=http://fpfp34.com/tutorial/680578-ios-11-swift-4-the-complete-developer-course-update-4-2018.html]Comments: 0[/url] .
Assorted Mags Bundle November 12 2016 (True PDF)
Download: [url=http://epdfbook.org/engine/go.php?movie=La Puerta Roja - 1x12]Descargar[/url] .
Mistresses US
Antetiffiliok - 2018-08-18  07:13:48
 Mylene!
Download: [url=http://blog4spot.com/seriale-online/5508167-narcos]Narcos Online calitate HD Serialul de la Netflix este povestea adevДѓratДѓ a expansiunii И™i a creИ™terii influenИ›ei cartelurilor drogurilor Г®n lume И™i de asemenea a eforturilor autoritДѓИ›ilor de a le И›ine piept Г®n cadrul unui conflict sГўngeros. Serialul surprinde numeroasele forИ›e implicate Г®n lupta antidrog - sistemul judiciar, poliИ›ia, factorul politic, armata, societatea civilДѓ - И™i luptele pentru controlul cocainei, una dintre cele mai preИ›ioase mДѓrfuri din lume. Subtitrat in lb. romana HD[/url] .
Cadence Lux - Babysitters Taking On Black Cock 4 rq mp4
Download: [url=http://v81lagoa.com/02051404-mckinsey-quarterly-issue-4-2013/]McKinsey Quarterly – Issue 4, 2013[/url] .
Kristen Bell,
Download: [url=http://allmattersbookkeeping.com/serie/Naked-Survival-Ausgezogen-in-die-Wildnis]Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis[/url] .
Byron Howard
Download: [url=http://myspotlesscleaning.net/drama-detail/hancho-season-4]Hancho Season 4[/url] .
CAPTAIN AMERICA 003 (2013) (Digital) (Zone-Empire).cbr(- Nem -)
Antetiffiliok - 2018-08-18  06:40:37
 Mylene!
Download: [url=http://yourtemecularealestateagent.com/diziler/yuuki-yuuna-wa-yuusha-de-aru-anime/]• Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru (Anime 9[/url] .
comme des betes
Download: [url=http://promisepartners.info/Digital-Video-Processing-for-Engineers-A-Foundation-for-Embedded-Systems-Design_2373850.html]Digital Video Processing for Engineers - A Foundation for Embedded Systems Design[/url] .
At the Gates - (MacAPPS) 2016
Download: [url=http://vulkanolimpslots.com/calendar.php?s=59cf75ba2e4c7416178ea709332361e1]Calendar[/url] .
Life, Animated (2016)
Download: [url=http://neurofoqrbundet.tk/wwe-tough-enough/?s=1789a082b9570fe0b4dfc44151254dda]WWE Tough Enough[/url] .
??v
Antetiffiliok - 2018-08-18  05:33:21
 Mylene!
Download: [url=http://tug420.com/patient-zero/]Watch Movie[/url] .
[TNA] iMPACT Wrestling 2016 11 17 720p HDTV x264-Ebi [TJET]
Download: [url=http://cctradersclub.com/movie/898-good-deeds-2012-scr-xvid-belvita.html]Good Deeds 2012 SCR XVID-BelVita[/url] .
Speed up Gradle build time by enabling the Gradle Daemon
Download: [url=http://mydentalpracticemarketing.com/drama-detail/the-sky-of-the-emily-]The Sky Of The Emily[/url] .
Aleksei Glyzin Zimniy Sad 1990 MP3
Download: [url=http://588v2.info/actors/Angel+Caban.html]Angel Caban[/url] .
Portable
Antetiffiliok - 2018-08-18  04:59:41
 Mylene!
Download: [url=http://py2888.com/descargar-academia-de-vampiros-latino.html]Academia de Vampiros[/url] .
Scarlet Innocence 2014 HD ????? ????? 6.1
Download: [url=http://wearenotrockstarsbutweareonaworldtour.com/films/le-crime-de-lorient-express-2017.html]Le Crime de l'Orient-Express 2017[/url] .
BitLord.com
Download: [url=http://porcelainspider.com/watch/night-court-s06-1988.html]Night Court - S06Duration: 30 min[/url] .
Torrents Rapides (Top 100)
Download: [url=http://713ewm8.com/cinema007]cinema007[/url] .
Mathematics
Antetiffiliok - 2018-08-18  03:21:12
 Mylene!
Download: [url=http://sbt90s.net/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=113955&amp;sid=23e7c0abecb25ea18c2f922bb06f64d5]pepislaf[/url] .
Hardblush
Download: [url=http://jc-creatite.com/les-100-saison-5-episode-1-283382.htm]Les 100 saison 5 Г©pisode 1[/url] .
Russian Teens Private Casting s4 with Timo Hardy and Logan mp4
Download: [url=http://gardeninaboxco.org/noticias/filmes/noticia-142531/]Once Upon a Time in Hollywood: Ator de Inumanos serГЎ Bruce Lee em filme de Quentin Tarantino[/url] .
???(10)
Download: [url=http://bammada.net/detail/YMwd75uYGg][矢上健喜朗] 蝕姦[/url] .
[AnimeRG] TO BE HERO - 07 [Multi-Sub] [x265] [1080p] [pseudo]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] 
*v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.