Jak správně hledat pomocí Googlu.

 2011-07-26 00:00:00
 Dmitry Burobin

V tomto článku Vás naučim správně používat vyhledávač Google. Jsem přesvědčený, že kolem 70% lidí, kteři používaji google k vyhledávaní, neumí ho použit správně, tudiž ztracejí hodně čásu, aby našli nějakou informaci, proto jsem se rozhodl, že napíšu tento článek. Popišu příkazy, kterýma můžeme zpřesnit co vlastně hledáme.

Logické operátory

Celkém existuji jenom dva logické operátory, které používaji vyhledávači: AND (hledaní všech slov) nebo OR (hledaní každého slova zvašt´). Použitím kombinaci těchto operátorů, můžeme stanovit velmi průžne požadavky např: vína (Noviny AND Časopisy AND Výstava), pro tento příkaz Google vyhledá pro Vás stránky, na kterých je slovo vína v kontextu novin, časopisů a výstav.

Nejpoužívanější příkazy

- plusy a minusy. Dejme tomu, že se zajímate o jméno Karel, ale vůbec Vás nezajíma Karel Gott. Co v tomto případě uděláme, použíjeme minus, tzn příkaz bude vypadat následovně: Karel -Gott. Tato konstrukce jednoznačně da najevo Googlu, že se zajímate o stránky, ve kterých je zminěno jméno Karel s výjimkou těch stránek, kde je zminěno příjmení Gott. Plus funguje obdobně tzn, když víte určitě co chcete najít tak jenom zadate např: kolo +koupit, tak vam vyjedou jenom stránky, na kterých můžete to kolo koupit a ne třeba půjčit.

- Podobná slova. Pro to, aby Google hledal podobná slova ku slovu zadanemu, se používa symbol „~” (vlnovka). Nalezné synonima a slova se stejnou koncovkou. Např: ~hippo , tímto příkazem Vám najde slovo hyppopotamus.

- Uvozovky. Jestli chcete najít určity výrok doslovně, použijte uvozovky. Např: „Hotel California” , tento příkaz bez uvozovek by Vám vrátil nejenom všechny odkazy na stejnojménnou píseň, ale i na spoustu stránek cestovních agentůr a hotelů.

- Maska. Symbol „*" se používa jako maska - označuje neomezené množství libovolných symbolů. Toto se Vám může hodit, napřiklad, jestli se snážite najít slova písně, ale nemůžete se vspomenout na přesna slova nebo nalézt web stránky, doménu kterých jste si zapamatovali jenom částečně. Např: welcome to the hotel * such a lovely place nebo *znam.cz , *pedia.org a td.

- Číselné intervaly. Ještě jedním méně známým operátorem je masiv číslic. Například vyhledávání takto zadaného intervalu 2000..2005 najde výsledky, které budou v mit v obsahu nebo v popisu roky 2000,2001,2002,2003,2004 a 2005. Použítim tohoto operátoru následovně ..10 Vám pomůže najít stránky, které obsahuji číslice menší než 10 a nebo takto 10.. najde stránky s číslicemi většimi než 10.

- Rozšířené vyhledávání. Jestli jste zapoměli na některý z těchto operátorů, vždy můžete použít rozšířené vyhledávání.

Informace o stránkach

- Operátor info. Pomocí něj můžeme získat informaci, kterou má Google v databázi, o určitém webu. Např: info:koding.wz.cz (příkaz a hledáné slovo se píše bez mezery)

Kalkulačka

Toto je velmí užitečná a málo známá možnost Googlu. Mnohdy je tato funkce rychljšá než použití kalkulačky. Podporuje operátory jako jsou: +,-,*,^,sqrt(odmocnina),sin,cos,tan,ln,lg,exp a mnoho jiných. Např: sqrt(32+45)*45^4

Jednotky a měny

Taky Google můžeme použít k přepočtu jednotek a měn. Např: 10 kilograms in grams nebo 100 Euros in USD

Příkazy které musí znát každý progromátor

- site: Jeden z nejužitečnějších a nejvíce užívaných příkazů. Umožňuje omezit hledání na poddomény dané domény. Zní to složitě, ale není, ted´ Vám to vysvětlím. Dejme tomu, že se zajímame o články, které publikoval server novinky.cz ohledně voleb do parlamentu. V vyhledávači napišeme: Volby do parlamentu site:novinky.cz a nalézne všechny články, které má v databázi ze serveru novinky.cz ohledně voleb. Taky můžete zadát jenom oblsat například webzdarma.cz. Bude to vypadat takto: site:webzdarma.cz , tímto způsobem Google prohledá všechny poddomény webzdarma.cz (příkaz a hledáné slovo se píše bez mezery)

- cache: Najde kopii stránky, proindexované Googlem, i když tato stránka jíž není na té adrese jak byla nebo se změnila. Jinými slovy to je vyhledávání v cache Googlu. Např:cache:koding.wz.cz (příkaz a hledáné slovo se píše bez mezery)

- intitle: Omezuje hledání jenom titulkem stránky - obsahem tegu .Např: intitle:z první ruky (příkaz a hledáné slovo se píše bez mezery)

- inurl: Pomocí tohoto příkazu budeme hledát jenom v URL. Obvykle se tento příkaz používa v kombinaci spolu s jinými příkazy, třeba když chcete najít stránku help nebo vyhledáváč na stránkach. Např: inurl:webzdarma.cz nebo inurl:home.netscape.com/home/internet-search.html. Často tento příkaz používaji hackeři, aby našli skripty ověření hesla, na které nejsou odkazy ze stránek.

- intext: Při vyhledávání se neberou v úvahu titulky stránek a odkazy, prohlíži se jen text těla stránky, který je mezi tegy . Toto je užitečné, když hledáte nějaky kus textu a je Vám jedno, jaký stránka má titulek.

- inanchor: Vyhledávání se provádi v popise odkazu. Příklad: máme odkaz

<?php
<a href="www.novinky.cz">V Praze našli něco</a>
?>
použitím příkazu inanchor: vyhledáváč zpracuje jenom text „V Praze našli něco"

- filetype: Tento příkaz je mimořádně užitečný. Umožňuje hledát soubory s určitym rozšířením. Avšak davejte pozor na to, že Google bere všechno doslovně a proto jestli budete hledát filetype:htm ,a pak filetype:html výsledky nebudou stejné. Nezapomínejte na to, že mezi dvojtečkou a rozšířením nesmí být mezera a před samotné rozšíření nedavejte tečku.

- related: Tento příkaz přikazuje Googlu vyvést seznam stránek, které jsou podobné nebo patři ke stejné kategorii. Např: related:google.com vráti řádu odkazů na jiné vyhledavače, třeba Yahoo, AltaVista. V podstatě related: je pohodlný nástroj, jestli se chcete dozvědět , jaké kategorii se Váše stránky týkaji.

- define: Používejte operátor define: pro rychle hledání definici. Např: define:URL , tekto se rychle dozvíte o tom co je URL.

Toto musi znát skoro každý

Nelze používat masky pro záměnu symbolů. Ve vyhledáváčich podporujicích masky můžete zadat „mod*" a čekat, že ve výsledcích hledání budou slova jako, móda, model a td.V Googlu toto udělat nemůžeme. Hvězdička se používa jen pro záměnu jednoho slova, ale ne symbolů.

A ještě jedna věc, nepodporují se příkazy, které se skládaji z více jak 10 slov. Všechno co bude dál prohlížeč ignoruje, ale vše se da obejít, jestli záměnime nejméně důležitá slova v požadavku symbolem “*”. V tomto případě se tato slova nebudou počítat.

Google nebere v úvahu, zda je požadavek napsan velkým čí malým písmem.

Děkuji za přečtení, mějte se fajn:-)
Systém Orphus
Napište komentář.
Celkem komenrářů(0)